Archiwa: Niezbędnik intelektualisty - Magazyn Koncept Magazyn Koncept

Niezbędnik intelektualisty

Będąc młodym intelektualistą 100

Studiując Młodą Polskę, można uczyć się Piękna. To okres bogaty w zasoby sił twórczych, pełny energii, werwy. Wystarczy przygotowanie w zakresie estetyki, nauki o sztuce, jej istocie, o kryteriach oceny dzieł sztuki, metodach twórczości, o roli sztuki w życiu społecznym.

Młoda Polska cz. 3: Będąc młodym intelektualistą WS 2022

W rozkwicie młodości możemy dokonać rzeczy wielkich. Młode lata sprzyjają byciu czystej wody ideowcem. Czy można w tym czasie osiągnąć mądrość i uniknąć błędów? Niech przewodnikami będą nam młodopolscy artyści, późne wnuki romantyzmu. Oni dobrze rozumieli za Zygmuntem Krasińskim, że „Młodość, Mistrzu, jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały, choć przeminie sama szparko, cios jej dłuta wiecznotrwały”.

Młoda Polska cz. 2: Będąc młodym intelektualistą WS 2022

To, co indywidualne, i to, co zbiorowe. Sprzeczność czy komplementarność? Dylemat ten dawał do myślenia w Młodej Polsce. „Artysta stoi ponad życiem, ponad światem” – głosił Stanisław Przybyszewski. Czy istotnie twórca ma jakieś nadludzkie cechy? Ma intelekt, wiedzę, potrzebę dociekania prawdy i piękna, a zarazem umiejętność ich wyrażania poprzez pióro, pędzel, gest, dźwięk czy głos. Widzi więcej i odczuwa głębiej. Ale czy jest z innej gliny, czy podlega tym samym prawom kruchości […]

Młoda Polska: Będąc młodym intelektualistą WS 2022

Tatry od dawna widnieją na ideowej mapie Polski. To nie tylko przestrzeń geograficzna, ale także intelektualna. Są zwornikiem sklepienia spajającego symbole, mity i wyobrażenia. Stąd rozpościera się horyzont zbiorowych i jednostkowych oczekiwań, obaw, życzeń, trosk, wszelkich nadziei skierowanych ku przyszłości.

Chłopomania w Młodej Polsce

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! – czy można innymi słowy zainicjować refleksję nad tym aspektem polskości, który wzbudził zachwyt i zainspirował rozliczne dzieła twórców Młodej Polski? Słowa otwierające Reymontowskich Chłopów, dzieła nagrodzonego Noblem w dziedzinie literatury, wskazują, za czym tęskniła ówczesna inteligencja i czego upatrywała w warstwie ludowej – siły witalnej narodu.

Młoda Polska: Będąc młodym intelektualistą 98

Młoda Polska kojarzy się z prawdziwie twórczymi środowiskami: z wpływowymi czasopismami, kultowymi kawiarniami, głośnymi kabaretami, a także z salonami artystyczno-intelektualnymi. Na ile przestrzenie, miejsca i obiekty, a zatem pewna topografia, mają wpływ na życie umysłowe? Jak stworzyć wyjątkowy punkt na mapie miasta będący kuźnią intelektu? Czy obecnie byłoby to możliwe?

Młoda Polska: Będąc młodym intelektualistą 97

Klimat światopoglądowy epoki Młodej Polski, nastawienie filozoficzne i postawy życiowe schyłku XIX wieku były w wielu środowiskach intelektualnych mieszanką symbolizmu i impresjonizmu, ale i dekadentyzmu, poczucia upadku kultury, fin de sciècle – końca wieku. Czy sytuacja sto lat później jest daleko inna?

Będąc młodym intelektualistą WS 2021

Pozytywny to według Augusta Comte’a realny, użyteczny, zaprzeczający temu, co cudowne i absolutne. W epoce pozytywizmu wierzono w naukę i jej nieograniczone możliwości, metodę empiryczną, a w szczególności w wiedzę przyrodniczą.

Będąc młodym intelektualistą WS 2021

Romantyzm jako kierunek ideowy, literacki i artystyczny wiele wnosi do naszego nowoczesnego rozumienia świata. 

Będąc młodym intelektualistą 90

Młodość to proces wchodzenia w dorosłość, wyróżniający się ideowością, bezkompromisowością i determinacją. Była wielką inspiracją dla twórców romantyzmu. W tym czasie powstały ambitne propozycje intelektualne dla młodego pokolenia.

Copyrights 2024
Made by MobilitySoft