Archiwa: Oni mieli Koncept - Magazyn Koncept Magazyn Koncept

Oni mieli Koncept

„Ten od bazaru”, czyli Julian Różycki

Przechadzając się po warszawskiej Pradze w pewnym momencie docieramy na ulicę Targową. Miejsce to, jak łatwo się domyślić, niegdyś pełniło funkcję centrum handlu, obecnie zaś stało się centrum dzielnicowej komunikacji.  Wśród budynków i pędzących pomiędzy nimi samochodów, autobusów oraz tramwajów dostrzec możemy fragment ulicy pozbawiony kamienic, za to zapełniony masą banerów, wśród których ujrzeć można najważniejszy dla tego miejsca szyld: „Bazar Różyckiego”. Targowisko […]

Najodważniejszy człowiek świata

Maj to w Polsce miesiąc wyjątkowo piękny. Przyroda budzi się do pełnego rozkwitu, katolicy szczególnie czczą Królową Polski, z dumą myślimy o pierwszej w Europie Konstytucji. Maj wyznacza również wyjątkowe daty w bohaterskim i pełnym miłości do Ojczyzny życiu Rotmistrza Witolda Pileckiego. To w maju właśnie Witold Pilecki przyszedł na świat (1901), w maju 1943 roku wznowił działalność konspiracyjną po ucieczce z obozu koncentracyjnego w Auschwitz (do którego trafił dobrowolnie, by przygotować raporty o niemieckich […]

Chłopski syn na powstańczym szlaku

Marcin Rembacz urodził się i wychował we wsi Szczurowa w zaborze austriackim. Pochodził z chłopskiej rodziny, której członkowie zaangażowani byli w pomoc powstańcom styczniowym. Pomimo tego, że sytuacja chłopów w austriackim była o niebo lepsza niż w zaborze rosyjskim, to niemałe wrażenie pozostawia poznanie jego działalności. Powstańczy szlak Po ukończeniu szkoły realnej w Tarnowie Marcin Rembacz rozpoczął naukę w Instytucie Technicznym w Krakowie. Porzucił jednak dalsze kształcenie w tej placówce, na rzecz przygotowywania […]

Autorytety wokół nas

Zapoczątkowany kwartał temu cykl Oni mieli Koncept przybliża „zapomniane lub mniej znane, ale jednocześnie wybitne postacie z historii Polski, których postawa i podejmowane inicjatywy mogą stanowić inspirację dla ambitnych i zaangażowanych społecznie młodych Polaków”.  Zamysł ten niewątpliwie jest słuszny, bowiem czytając o pierwszoplanowych, najwybitniejszych rodakach odczuć możemy pewne zniechęcenie, wynikające z tego, że w obliczu ogromu dokonań niektórych jednostek nasze własne możliwości działania mogą […]

Po prostu pani Maria

Pisanie o ludziach, które znało się osobiście jest dosyć trudne. Podczas pracy nad tekstem wracają emocje oraz zdarzenia, które koniecznie chciałoby się opisać i, siłą rzeczy, popełnić coś w rodzaju garści spersonalizowanych wspomnień. Szczerze przyznam, że nie zamierzam, przynajmniej częściowo, uniknąć takiego ujęcia problemu, jednak decyzja, by poświęcić ten artykuł p. Marii Mireckiej-Loryś nie była spowodowana jedynie osobistym sentymentem. Czym więc jeszcze? Odpowiedź na to pytanie znajduje […]

Zapomniany modernizator, czyli trzy słowa o Rajmundzie Rembielińskim

W przeciwieństwie do Michała Ignacego Bojanowskiego, bohatera poprzedniego tekstu z cyklu Oni mieli Koncept, moje spotkanie z Rajmundem Rembielińskim nie było dziełem przypadku… A nawet jeśli trochę tak, był to przypadek nieuchronny. Rembieliński stanowił bowiem istotny element bohatera zbiorowego mojej pracy licencjackiej, czyli grupy posłów zwanej opozycją augustowską. Jednak to nie działalność sejmowa sprawiła, że piszę o nim ten artykuł. W miejscu tym odnieść można wrażenie, że żywię jakąś urazę […]

Bohater drugiego planu

Rzecz o Michale Ignacym Bojanowskim Z Michałem Ignacym Bojanowskim, ziemianinem oraz działaczem społeczno-politycznym z przełomu XIX i XX wieku, zetknąłem się czystym przypadkiem – podczas lektury pracy licencjackiej mojego kolegi. Pojawia się on tam we wdzięcznej roli ojca, epizodycznie wspomniany na jednej stronie, jednak jego życie stało się ciekawym przedmiotem moich badań, a on sam mym towarzyszem przez kilka kolejnych miesięcy. Po głębszym poznaniu jego osoby zdumiałem się skalą […]

Copyrights 2023
Made by MobilitySoft