Archiwa: Felietony - Magazyn Koncept Magazyn Koncept

Felietony

Będąc młodym intelektualistą

Czy w naszej epoce potrzeba przywództwa? Po czym poznać męża stanu? Czy bycie przewodnikiem narodu to czyjaś powinność?

Wróbel twój brat

Wiosna, słońce, za chwilę być może pozwolą nam trochę bardziej wystawić nosy poza maseczki. Można będzie razem się zorganizować i zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia, ale przede wszystkim świata, planety, ludzkości, klimatu. Tylko że ja takim akcjom ufam średnio.

Będąc młodym intelektualistą

Romantyzm w Polsce przyniósł przebudzenie samoświadomości narodu, a jej najlepszym manifestem są słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Będąc młodym intelektualistą

Romanticus – niezwykły; tak określa się epokę, w której górowały ideały i ich realizacja: wolność, równość, solidarność narodów, niepodległość, młodość, ofiarność, poświęcenie, bezkompromisowość. To czas odkrycia na nowo natury i jej podstawowej wartości – odradzania się. To dostrzeżenie: słońca, gwiazd, ziemi, morza, pustyni, drzew, zbóż, gwałtownych sił przyrody.

Ciągi cyferek

W pamiętnym „Paragrafie 22” Josepha Hallera ludzi znikano. W „Roku 1984” Georga Orwella ewaporowano. A jak nazywa się takie znikanie dzisiaj?

Będąc młodym intelektualistą

Czym jest dziedzictwo oświecenia? Co z niego wynika?

Dlaczego warto czytać poezję?

„Nie wiem, co to poezja/nie wiem, po co i na co/wiem, że czasami ludzie/czytają wiersze i płaczą” – tymi słowami zaczyna się wiersz Władysława Broniewskiego pt. „Robotnik z Radomia”. Autor, pokazując poezję z perspektywy zwykłego człowieka, dotknął jedną z wielu przyczyn, dlaczego warto czasem sięgnąć po coś innego niż prozę.

Nadchodzi książkowa apokalipsa?

Analfabetyzm funkcjonalny, czyli czytanie bez zrozumienia, to przypadłość, która dotyka coraz większą liczbę osób zamieszkujących w państwach wysoko rozwiniętych. Powód? Książkowa alergia, czyli niechęć do czytania, na którą receptą mają okazać się coraz bardziej popularne audiobooki.

Będąc młodym intelektualistą

W Polsce oświecenie było ruchem odnowy politycznej, zaś na Zachodzie do nowych instytucji dochodzono rewolucyjnie. Tam walka o wolność, tu o ograniczanie jej nadużyć. Tam dążenie do równości, tu likwidacja jej pozorów. Tam podział władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, tu starania o usunięcie niesprawiedliwości, którymi trójpodział zdążył już obrosnąć. Tam decentralizacja, tu walka z anarchią. Tam mieszczanie stanowili awangardę, u nas nowe idee krzewili duchowni katoliccy.

Będąc młodym intelektualistą

Oświecenie jest interesujące nie tyle w samym przeglądzie doktryn i poglądów ludzi tej epoki, ile, jak to ujął Ernst Cassirer, w tym, co stanowiło formę i sposób porozumienia intelektualnego.

Copyrights 2021
Made by MobilitySoft