Felietony

Będąc młodym intelektualistą

Romantyzm w Polsce przyniósł przebudzenie samoświadomości narodu, a jej najlepszym manifestem są słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Będąc młodym intelektualistą

Romanticus – niezwykły; tak określa się epokę, w której górowały ideały i ich realizacja: wolność, równość, solidarność narodów, niepodległość, młodość, ofiarność, poświęcenie, bezkompromisowość. To czas odkrycia na nowo natury i jej podstawowej wartości – odradzania się. To dostrzeżenie: słońca, gwiazd, ziemi, morza, pustyni, drzew, zbóż, gwałtownych sił przyrody.

Ciągi cyferek

W pamiętnym „Paragrafie 22” Josepha Hallera ludzi znikano. W „Roku 1984” Georga Orwella ewaporowano. A jak nazywa się takie znikanie dzisiaj?

Będąc młodym intelektualistą

Czym jest dziedzictwo oświecenia? Co z niego wynika?

Dlaczego warto czytać poezję?

„Nie wiem, co to poezja/nie wiem, po co i na co/wiem, że czasami ludzie/czytają wiersze i płaczą” – tymi słowami zaczyna się wiersz Władysława Broniewskiego pt. „Robotnik z Radomia”. Autor, pokazując poezję z perspektywy zwykłego człowieka, dotknął jedną z wielu przyczyn, dlaczego warto czasem sięgnąć po coś innego niż prozę.

Nadchodzi książkowa apokalipsa?

Analfabetyzm funkcjonalny, czyli czytanie bez zrozumienia, to przypadłość, która dotyka coraz większą liczbę osób zamieszkujących w państwach wysoko rozwiniętych. Powód? Książkowa alergia, czyli niechęć do czytania, na którą receptą mają okazać się coraz bardziej popularne audiobooki.

Będąc młodym intelektualistą

W Polsce oświecenie było ruchem odnowy politycznej, zaś na Zachodzie do nowych instytucji dochodzono rewolucyjnie. Tam walka o wolność, tu o ograniczanie jej nadużyć. Tam dążenie do równości, tu likwidacja jej pozorów. Tam podział władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, tu starania o usunięcie niesprawiedliwości, którymi trójpodział zdążył już obrosnąć. Tam decentralizacja, tu walka z anarchią. Tam mieszczanie stanowili awangardę, u nas nowe idee krzewili duchowni katoliccy.

Będąc młodym intelektualistą

Oświecenie jest interesujące nie tyle w samym przeglądzie doktryn i poglądów ludzi tej epoki, ile, jak to ujął Ernst Cassirer, w tym, co stanowiło formę i sposób porozumienia intelektualnego.

Nie ma inteligencji 2.0

Rycerzy już nie ma, są co najwyżej rekonstruktorzy albo wariaci. A z inteligentami jak z rycerzami. Wymarli.

Będąc młodym intelektualistą

Uniwersytety w ciągu dziewięciu wieków istnienia wywarły doniosły wpływ na rozwój cywilizacji. Czy dziś nadal pozwalają intelektualistom złapać wiatr w żagle?

Copyrights 2021
Made by MobilitySoft