poprzedni artykułnastępny artykuł

Studencie, znaj swoje prawa!

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, by móc lepiej poznać problemy dotykające studentów oraz promować prawa studenta stworzył akcję promocyjno-informacyjną mającą na celu poszerzenie świadomości praw wśród studentów i zidentyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi. Jednym z kluczowych elementów kampanii jest portal http://prawastudenta.edu.pl, gdzie można przeczytać kilkadziesiąt przystępnych i treściwych artykułów na temat praw, jakie przysługują studentom.

Jednym z kluczowych elementów kampanii jest portal http://prawastudenta.edu.pl

Rzecznik Praw Studenta

Kampania miała na celu budowanie wśród studentów świadomości na temat roli, zadań i możliwości instytucji jakim jest Rzecznik Praw Studenta. W obecnej kadencji Parlamentu Studentów RP funkcję tą pełni Paweł Kur. Jego głównym zadaniem jest obrona interesów studentów poprzez podejmowanie stosownych interwencji oraz merytoryczne wspieranie studentów w sytuacjach spornych z uczelniami. Rzecznik ma prawo do wniesienia skargi na decyzję każdej uczelni, która dyskryminuje studenta i łamie przepisy prawa. Może także reprezentować poszkodowanego studenta przed władzami uczelni. Rzecznik powoływany jest na dwuletnią kadencję przez Parlament Studentów RP. Studenci mogą zgłaszać się ze swoimi problemami do Rzecznika Praw Studenta drogą elektroniczną – poprzez Centrum Wsparcia Studenta – www.helpdesk.psrp.org.pl

Badanie o łamaniu praw studenta w całej Polsce

W ramach całej akcji przeprowadzono także badanie, którego efektem będzie raport, mówiący o znajomości naszych studenckich praw oraz o realnym poziomie ich przestrzegania w skali całego kraju. Czy często spotykamy się z takimi zjawiskami jak mobbing, dyskryminacja, nielegalne naliczanie opłat, niesprawiedliwe ocenianie bądź też łamanie naszego prawa do pomocy materialnej? Czy problemy dotykają wszystkich studentów równo, a może najczęściej dotykają studentów pierwszego roku? Czy w wypadku zgłoszenia mobbingu na uczelni, zostały podjęte odpowiednie działania, eliminujące problem? Raport, który zostanie opracowany na bazie tysięcy odpowiedzi studentów z całej Polski odpowie na te i wiele innych, ważnych pytań.

1

Artykuły z tej samej kategorii

Po co naukowcom poczucie humoru?

Szczerze, czy komuś z Was nauka kojarzy się z czymś lekkim, przyjemnym i zabawnym? Nic dziwnego – szkolne ławki, dziwnie brzmiące tytuły prac...

STEAM – edukacja przyszłości, która tworzy się na naszych oczach

STEAM to innowacyjne podejście do nauki oparte na technologii, inżynierii, sztuce i matematyce (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). Taka forma nauki...

Nowy kierunek od października? Aplikuj w wakacje!

Ukończenie studiów może otworzyć drzwi do dobrze płatnej pracy i świetlanej kariery, jednak sam wybór kierunku dla wielu osób bywa nie lada...