poprzedni artykułnastępny artykuł

XXIV Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP

W dniach 19 – 22 kwietnia odbyła się coroczna Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. W ciągu 4 dni kilkaset przedstawicieli samorządów studenckich ze wszystkich regionów naszego kraju obradowało, spotykało się z przedstawicielami władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczestniczyło w licznych szkoleniach.

Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP jest największą w Polsce, cykliczną inicjatywą skierowaną do samorządów studenckich. Co roku przyciąga ona szereg ważnych gości specjalnych. W tym roku byli to m.in. Piotr Müller (podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. Zbigniew Marciniak (przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. Jan Szmidt (przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), prof. Dariusz Dudek (konstytucjonalista), Michał Kabaciński (poseł na Sejm VII kadencji), Waldemar Zbytek (wiceprezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości), Piotr Szefer (spiker Reprezentacji Polski w piłce nożnej), Piotr Pietras (dyrektor zarządzający eduLAB) oraz mec. Marcin Chałupka (radca prawny, ekspert ds. szkolnictwa wyższego). Zaproszeni goście oraz uczestnicy konferencji wspólnie dyskutowali na tematy takie jak obecnie procedowany projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kształt polskiej ustawy zasadniczej, Konstytucji czy też kwestii związanych z przedsiębiorczością młodego pokolenia.

Poza samymi paneli dyskusyjnymi, ważną częścią konferencji są szkolenia. W ramach konferencji szkolenia odbywały się zarówno z tematów „miękkich”, takich jak promocja, autoprezentacja czy też budowania pozycji lidera, jak i z tematów „twardych”, czyli z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym, pomocy materialnej, zamówień publicznych czy też dydaktyki i jakości kształcenia. W ramach konferencji szkolili Mateusz Gawroński, Marcin Styrna, Łukasz Rusajczyk, Piotr Moroch, Paweł Nowak, Łukasz Piętka, Damian Wietrak, Maksymilian Prusak, Michał Kabaciński, Marcin Chałupka, Karol Fill, Michał Krzyżowski, Tomasz Waleczko, Piotr Szefer, Grzegorz Kolasiński, Paweł Kur, Mateusz Mroczek, Sławomir Olejnik, Tomasz Kocoł, Adrianna Czarnecka oraz Mateusz Gabryel.

Całe wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w miejscowości Krynica-Zdrój, która na 4 dni stała się stolicą polskiej samorządności studenckiej. Obecni byli przedstawiciele wszystkich branż polskiego szkolnictwa wyższego, co w szczególności umożliwiło uczestnikom wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi typami uczelni. Dzięki temu będą oni mogli wnieść świeżą perspektywą do swoich samorządów studenckich i jeszcze skuteczniej działać na rzecz swojej społeczności.

Bieżące prace nad wsparciem studentów decydujących się na założenie rodziny

Na przełomie kwietnia i maja Parlament Studentów RP rozpoczął współpracę z Komitetem Społecznym Rady Ministrów nad wypracowaniem i wdrożeniem rozwiązań polityki prorodzinnej dedykowanej studentom.

Równolegle do Krajowej Konferencji PSRP, dnia 20 kwietnia odbyło się posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów pod przewodnictwem pani premier Beaty Szydło, na którym został podjęty temat spraw studenckich w kontekście polityki prorodzinnej. W trakcie posiedzenia głos zabrał także Parlament Studentów RP, proponując rozpoczęcie prac od analizy kwestii indywidualizacji toku studiów oraz obecności i standardów funkcjonowania żłobków na polskich uczelniach. Następstwem posiedzenia są spotkania z ministerstwami, w których zakres kompetencji wchodzą wyżej wymienione sprawy. Odbyło się już spotkanie robocze z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym poza Parlamentem Studentów RP uczestniczyli także przedstawiciele Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz organizacje Studenci dla RP i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Omówiona została sytuacja studentów decydujących się na posiadanie dzieci w trakcie studiów w świetle obecnie procedowanego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, co przyniosło propozycje nowych udogodnień dla tej grupy naszego środowiska. Kontynuacją prac w tym zakresie będą spotkania z kolejnymi ministerstwami, co powinno przynieść korzystne, nowe rozwiązania na korzyść rodziców ze środowiska studenckiego. Dalej w planach m.in. są prace nad programem „Maluch +”, realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tak, by uwzględniał on potrzeby uczelni.

Artykuły z tej samej kategorii

Czy szkoła rzeczywiście wychowuje?

Czy obecny system edukacji naprawdę spełnia swoje zadanie? 🤔Zobacz, jakie wyzwania stoją przed dzisiejszymi szkołami i dlaczego warto zadbać...

Ile nóg ma pantofelek?

Jak uczynić naukę bardziej atrakcyjną i skuteczną, pozbywając się schematycznego podejścia do edukacji? Jak wydobyć z uczniów potencjał i...

Jaka będzie przyszłość szkolnictwa

Jak będzie wyglądać przyszłość szkolnictwa? Jak poradzić sobie z nadmiernym stresem, przeładowaniem materiałem oraz brakiem indywidualnego podejścia w szkolnictwie...