poprzedni artykułnastępny artykuł

Młodzi ekonomiści na Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego

Akademia EKF jest projektem zrzeszającym wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy realizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego. Jest to cykliczne przedsięwzięcie trwające od 2014 roku.

Celem głównym projektu jest motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań. Istotnym elementem jest również zachęcenie studentów do zabrania głosu w debacie o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską i Europą.

Członkami Akademii są studenci zainteresowani szeroko pojętą tematyką finansów zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym oraz wiążących z tym obszarem swoją przyszłość zawodową. Corocznie w projekcie uczestniczy około 100 studentów.

W ramach procesu rekrutacyjnego członkowie tegorocznej edycji Akademii EKF przygotowywali teksty na wybrany przez siebie temat z trzech zaproponowanych przez organizatorów:

  1. Czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej wyjdą z kryzysu po pandemii koronawirusa?
  2. Jak możemy ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospodarczemu?
  3. Nowe technologie a finanse przyszłości.

Spośród 170 nadesłanych w procesie rekrutacji esejów recenzenci wytypowali 40 najciekawszych, a jury konkursowe wybrało pięcioro laureatów konkursu.

Podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego 2020 w ramach Akademii EKF miała miejsce debata studencka pt. ,,Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie”. W debacie inauguracyjnej wzięły udział cztery laureatki konkursu:

• Karolina Czyżnikowska, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, autorka eseju: „Czy STO zastąpią ICO? Przyszłość emisji tokenów jako alternatywnej formy finansowania w rękach roztropnych regulatorów”.

• Wiktoria Pawlos, studentka Uniwersytetu Gdańskiego, autorka eseju: „Gospodarka o obiegu zamkniętym modelem efektywnie zarządzającym kapitałem naturalnym”.

• Magdalena Sadowska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka eseju: „Pokolenie Z determinantą finansów przyszłości”.

• Karolina Piecuch, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka eseju: „Gospodarki liberalne i nieliberalne w obliczu koronawirusa”.

Podczas debaty prowadzonej przez Janusza Lewandowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, studentki przedstawiły główne tezy, argumenty oraz propozycje zawarte w swoich pracach, a także odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzącego oraz publiczność. Debatę podsumowała przewodnicząca jury konkursowego – Małgorzata O’Shaughnessy, była dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej Visa oraz Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

Jury konkursowe podczas obrad wyłoniło zwycięzcę konkursu na najciekawszy esej. Z wielką przyjemnością informujemy, że w tym roku nagrodę otrzymała Wiktoria Pawlos. Polecamy uwadze tekst eseju prezentowany na stronie magazynkoncept.pl.

Podczas rozdania nagród Małgorzata O’Shaughnessy uargumentowała wybór jury słowami:

W swoim eseju Wiktoria promuje model gospodarki zamkniętej, jednocześnie krytykując badanie rozwoju gospodarczego w oparciu o PKB. Krytykuje również konsumpcjonizm, zwracając uwagę na fakt, że kraje najbardziej rozwinięte są de facto dłużnikami klimatycznymi. Jej postulaty odejścia od „czarnej energii” i nawiązanie do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dla jury są, cytując Pana Profesora Mariusza Andrzejewskiego, „Ponadczasową odezwą przedstawiciela Młodego Pokolenia Ekonomistów, dla których już nie jest ważny zysk czy wskaźnik PKB, dla nich najważniejszy jest bilans klimatyczny oraz jego zrównoważenie w obiegu zamkniętym”.

Tegoroczny konkurs na najciekawszy esej Akademii EKF nie był jedynym konkursem. W drugim konkursie esejów, o nagrodę im. Prof. Jana Winieckiego, zwyciężył Cezary Klimczuk, student University College London za pracę pt.: „Kapitał ludzki silnikiem powirusowej Europy”. Konkurs dotyczył prac nawiązujących do szkoły liberalnej myśli ekonomicznej.

Gratulujemy wszystkim finalistom oraz laureatom, jednocześnie zapraszając do udziału w kolejnej edycji Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego. Transmisja z debaty dostępna jest pod linkiem: https://www.efcongress.com/ekf-2020/.

Publikacja książkowa „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie” będąca zbiorem esejów studentów uczestniczących w konkursie na najciekawszy esej jest jedną z głównych aktywności Akademii EKF. Wydawnictwo co roku porusza obszary tematyczne dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce i Europie, a także prognoz zbliżających się problemów lub wizji przyszłości w obszarach nowych technologii, sektora finansowego i gospodarki Unii Europejskiej. Wydawnictwo dostępne jest pod linkiem: https://www.efcongress.com/publikacje/.

Jaka jest wiedza Polaków o finansach? Czytaj Magazyn Koncept.

Artykuły z tej samej kategorii

Jak nakarmić wilka i mieć owce w całości?

O dylemacie mieszkaniowym, spekulacji i jej wpływie społecznym. Temat nieruchomości pobudza zmysły opinii publicznej już kolejne miesiące, rodząc przy tym skrajne...

Ekologiczne trendy w e-commerce

Zielona rewolucja w e-commerce! 🌍🛍️ Jak branża przystosowuje się do zmieniających się oczekiwań społeczeństwa i staje się bardziej zrównoważona?...

Co z tymi nieruchomościami? Obecna sytuacja na rynku.

Jak wygląda obecny stan rynku mieszkaniowego? Sprawdź istotne trendy oraz wyzwania i przekonaj się, jakie zmiany czekają nas w...