poprzedni artykułnastępny artykuł

Międzynarodowy Dzień Edukacji

Międzynarodowy Dzień Edukacji został ustanowiony rezolucją przyjętą 3 grudnia 2018 roku. Obchody tego święta po raz pierwszy były celebrowane w 2019 roku.

Pierwszy taki dzień odbył się w 2019 roku w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w ramach wydarzenia zorganizowanego przez UNESCO.

Świat potrzebuje wykształconych ludzi, którzy będą w pełni uczestniczyć w życiu ekonomicznym w XXI wieku.

Jak istotna jest dzisiaj edukacja?

Edukacja, z łacińskiego educatio, oznacza ogół procesów i oddziaływań, których zadaniem jest zmienianie głównie dzieci i młodzieży oraz przygotowywanie ich do życia w społeczeństwie. Edukacja jest tworzona poprzez czynności nauczania oraz uczenia się.

Zmienia ludzkie życie, związana jest z wychowaniem i wykształceniem człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Jest też uważana za jeden z celów zrównoważonego rozwoju. Wszyscy ludzie powinni mieć zatem dostęp do godziwej i dobrej jakości edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.

Edukacja jest potrzebna przede wszystkim do zmniejszenia nierówności społecznej na świecie oraz poprawy jakości zdrowia. Jest równocześnie potrzebna do budowania świadomości ekologicznej, walki z nierównością czy nietolerancją. Edukacja przyczynia się również do zmniejszenia ubóstwa i głodu, poprawia stan zdrowia, promuje praworządność i ukazuje znaczenie praw człowieka. Brak dostępu do edukacji jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Świat potrzebuje wykształconych ludzi, którzy będą w pełni uczestniczyć w życiu ekonomicznym w XXI wieku. Odpowiednia edukacja wpływa na produktywność społeczeństwa, wzrost gospodarczy, a także rozwija umiejętności zawodowe niezbędne do godnej pracy. Wzrost edukacji może też przerwać proces ubóstwa międzypokoleniowego.

W jakim celu został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Edukacji?

Edukacja to bardzo ważny element we współczesnym świecie. Wobec tego państwa członkowskie ONZ uznały, że warto podkreślić znaczenie pracy na rzecz edukacji na różnych poziomach dla ludzi na świecie.

Uczenie się i zdobywanie nowej wiedzy pozwala na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Mimo podejmowanych działań określa się, że na świecie wciąż do edukacji nie ma dostępu ok. 265 mln dzieci i młodzieży. Natomiast te dzieci, które dostęp do kształcenia w szkołach mają ograniczony, nie mogą opanować nawet podstawowych umiejętności.

Jak obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Edukacji?

Dzień ten od 2019 roku obchodzony jest niezmiennie 24 stycznia. Pierwszy taki dzień odbył się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w ramach wydarzenia zorganizowanego przez UNESCO. Wydarzenie otrzymało następujący tytuł: „Edukacja: kluczowy czynnik inkluzji i wzmocnienia społecznego”.

Z kolei drugi międzynarodowy Dzień Edukacji świętowano pod hasłem: „Uczenie się dla ludzi, planety, dobrobytu i pokoju”.

Trzeci dzień edukacji, jaki odbył się w 2021 roku, w czasie pandemii zyskał tytuł: „Odbudowy i przywrócenia do życia edukacji dla pokolenia COVID-19”.

Globalne wydarzenie było organizowane we współpracy z Biurem UNESCO. Był to szczególny dzień, przypadający w czasie, gdy dostęp do wielu szkół, uniwersytetów i instytucji edukacyjnych został ograniczony. Wobec tego konieczne było wzmocnienie międzynarodowej współpracy przez solidarność, aby edukacja i nauka znalazły się w centrum czynników wymagających odbudowy i transformacji współczesnych społeczeństw.

Celebrowanie tego międzynarodowego wydarzenia miało za zadanie przede wszystkim podkreślenie zobowiązań i działań podejmowanych w celu ochrony edukacji oraz zwiększaniu integracji, podkreślenia regulacji prawnych dotyczących edukacji czy wyrażeniu opinii w kwestii przyszłości nauczania w obliczu trwającej pandemii.

Artykuły z tej samej kategorii

Czy szkoła rzeczywiście wychowuje?

Czy obecny system edukacji naprawdę spełnia swoje zadanie? 🤔Zobacz, jakie wyzwania stoją przed dzisiejszymi szkołami i dlaczego warto zadbać...

Ile nóg ma pantofelek?

Jak uczynić naukę bardziej atrakcyjną i skuteczną, pozbywając się schematycznego podejścia do edukacji? Jak wydobyć z uczniów potencjał i...

Jaka będzie przyszłość szkolnictwa

Jak będzie wyglądać przyszłość szkolnictwa? Jak poradzić sobie z nadmiernym stresem, przeładowaniem materiałem oraz brakiem indywidualnego podejścia w szkolnictwie...