poprzedni artykułnastępny artykuł

Jak wspólnie wziąć się ze światem za bary

Prawo do zrzeszania się, jak przekuwać idee, wspólne inicjatywy w zorganizowane formy. Jak funkcjonują fundacje i stowarzyszenia?

Jak wspólnie wziąć się ze światem za bary

A może by tak… założyć własne stowarzyszenie albo fundację? Moglibyśmy działać na własny rachunek – tak myśli dziś wielu młodych Polaków.

Naturalnym miejscem rodzenia się pomysłów na wspólne działanie jest szkoła, uczelnia czy organizacja lub nieformalna grupa rówieśnicza. Dziś o wiele łatwiej jest zacząć działalność niż jeszcze kilkanaście lat temu. Administracja mimo wszystko się profesjonalizuje, a internet jest kopalnią wiedzy, pozwalającą uniknąć meandrów biurokracji, na których wykładali się nasi poprzednicy. Sieć pełna jest informacji o tym co, gdzie, kiedy i jak należy zrobić, by zarejestrować organizację i potem bezpiecznie ją prowadzić. Dziś wystarczy wejść na portal Ministerstwa Sprawiedliwości, by pobrać za darmo dokumenty naszej organizacji (np. odpis z KRS), wydrukować je i podpisać, by móc brać udział w dowolnym konkursie grantowym. Kiedyś, żeby dostać odpis naszych dokumentów, trzeba było złożyć specjalny wniosek do sądu (!) .

Przyjaciele czy pieniądze?

Najbardziej kompleksową pomocą i informacją służy portal ngo.pl, gdzie aktywiści i przyszli działacze mogą znaleźć w zasadzie wszystko czego im potrzeba: od informacji o programach grantowych, po różne poradniki.

No właśnie stowarzyszenie czy fundacja? Jak mówią doświadczeni ludzie z tej branży: masz przyjaciół, to załóż stowarzyszenie, a gdy masz pieniądze, to załóż fundację. Stowarzyszenie to grupa skupiona na celu, zainteresowaniu, idei. Przykład? Doprowadzić do utworzenia ścieżki rowerowej w naszym mieście. Stowarzyszenie bazuje na aktywności swoich członków.

Z kolei o tym, czym będzie zajmować się fundacja decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób (fundator lub fundatorzy), które chcą osiągnąć jakiś cel (np. podnieść poziom znajomości lokalnej tradycji) i na ten cel przekazują majątek. W sensie formalnym fundacja to właśnie majątek (pieniądze, papiery wartościowe, ruchomości, nieruchomości).

Jak startować?

Stowarzyszenie jest zakładane przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami. Na zebraniu założycielskim należy podjąć uchwały: o: powołaniu organizacji, wyborze komitetu założycielskiego, uchwaleniu statutu, też wybrać zarząd  i komisję rewizyjną. Potem komitet składa wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.

Bez fundatorów nie założymy fundacji. Konieczne jest przeznaczenie majątku na publicznie użyteczny cel. Ile pieniędzy trzeba wpłacić? Generalnie najczęściej między 500 a 1000 zł (ale nigdzie nie jest powiedziane ile minimum). Nie ma limitów poza jednym – jeśli nasza organizacja miałaby prowadzić działalność gospodarczą, to na nią trzeba przeznaczyć min. 1000 zł, a dodatkową kwotę na działania statutowe. Co dalej? Ustanawiamy akt fundacyjny, tworzymy statut i próbujemy zarejestrować się w KRS.

Procedury, akty, statuty, zebrania, składki… najważniejsi są jednak ludzie. Ci, którzy wezmą odpowiedzialność (czasem sporą) i będą chcieli wziąć się z rzeczywistością „za bary”.

 

Tabelka:

Poradnik ngo.pl (http://poradnik.ngo.pl/x/340825)

Różnice między fundacją a stowarzyszeniem:

władze

 

 • walne zebranie członków
 • komisja rewizyjna
 • zarząd
 • zarząd
 • organ kontroli wewnętrznej (rada fundacji, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) – nieobowiązkowo

majątek i źródła finansowania

 

  na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)

 • podstawą działania fundacji jest majątek, w który fundację wyposaża fundator – tzw. fundusz założycielski ustanowiony przez fundatora, mogą to być zarówno pieniądze, jak i ruchomości oraz nieruchomości
 • odrębny fundusz w wysokości min.1000 zł na działalność gospodarczą

  Źródła finansowania:

 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
 • organizacje grantodawcze
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)
 • składki członkowskie

  Źródła finansowania:

 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
 • organizacje grantodawcze
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)

księgowość

 

 • księgi rachunkowe
 • konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
 • księgi rachunkowe
 • konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej

podatki, ulgi i zwolnienia

 

 • obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych
 • możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 • obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych
 • możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

sprawozdawczość, kontrola

 

  organem kontroli zewnętrznej i nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia

  organem kontroli zewnętrznej i nadzoru są:

 • minister właściwy do spraw ds. fundacji (wskazany w statucie przez fundatora),
 • starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba fundacji

  brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej (sprawozdanie merytoryczne)

 

  coroczny obowiązek sprawozdawczy z prowadzonej działalności wobec ministra wskazanego przez fundatora jako organ nadzoru (sprawozdanie merytoryczne)

  coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe)

  coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe)

 

Artykuły z tej samej kategorii

Sieć znajomych, znajomi w sieci

Media społecznościowe osiągnęły taką popularność, że powstał żart, że jeśli nie ma cię na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub innym medium to tak, jakby nie było cię...

Nie musi być idealnie

Różne mogą być przyczyny problemów w sprawnym zarządzaniu swoimi zadaniami i skutecznym zapanowaniu nad swoim kalendarzem. U jednych może to być lenistwo, u innych pożeracze...

Kanapka z salami i serem szwajcarskim

Czyli jak zrobić coś wielkiego. Znasz to uczucie, kiedy planujesz zrealizować duże zadanie? Poświęcasz wiele chwil rozmyślaniu nad tym i uświadamiasz sobie,...