poprzedni artykułnastępny artykuł
Studia dualne - Magazyn Koncept

Studia dualne – co to jest i czy warto je wybrać?

Studiowanie stało się w ostatnich latach masowe, a dyplom nie gwarantuje już zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Kluczową rolę zaczęły odgrywać staże. Według raportu Polskiej Rady Biznesu „Student w pracy 2019” aż 8 na 10 studentów ma za sobą pierwsze doświadczenia związane z pracą, stażem albo praktyką (75% badanych deklarowało studia w trybie dziennym). Jako główne motywacje ankietowani wskazywali możliwość zdobycia kompetencji potrzebnych w zawodzie (42,7%) i kwestie finansowe (32,6%). Mimo tak wysokiego odsetka osób, wskazujących chęć zwiększenia kompetencji w zawodzie, studenci niejednokrotnie rezygnują ze stażu w swojej branży, gdyż ich na to nie stać. Muszą poświęcić czas na pracę w innej branży, w której dostaną wynagrodzenie, przez co nie mają już czasu na inne aktywności zawodowe.

Studia dualne – innowacyjny model kształcenia

Od absolwentów wymaga się dziś wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracy w zespole. Rozwiązaniem, które przyszło do nas z Niemiec, są studia dualne inaczej zwane systemem przemiennym lub dwutorowym. Czym są studia dualne? Mają odpowiadać na realne potrzeby rynku pracy – powstają w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami. To właśnie przedsiębiorcy wspólnie z naukowcami opracowują plan studiów jak i zakres praktyk, realizowanych w ich zakładzie pracy, często na konkretnych narzędziach lub maszynach. System ten polega na połączeniu normalnego toku nauczania akademickiego z praktykami w przedsiębiorstwie. W pewnym stopniu można nazwać to stażem, ale jest on komplementarny z zajęciami, które student ma na co dzień. Staże, które studenci sami sobie organizują nie zawsze są zgodne z profilem ich nauczania, co nie przynosi im takiej korzyści w postaci spójnego doświadczenia, jak system dualny studiów.

Rozwiązaniem, które przyszło do nas z Niemiec, są studia dualne inaczej zwane systemem przemiennym lub dwutorowym.

Studia dualne – dlaczego stają się tak popularne?

Model studiów dualnych jest bardziej wymagający od studiów tradycyjnych. Zależnie od uczelni studenci mają 2-3 dni w tygodniu płatnych praktyk zawodowych, a w pozostałe dni mają zajęcia na uczelni, z których następnie mają egzaminy. Sama specyfika studiów dualnych bardziej predysponuje do tego uczelnie techniczne i zawodowe, stąd taka możliwość jest m.in. na Politechnice Śląskiej, Akademii Leona Koźmińskiego czy też Politechnice Łódzkiej.

Ciekawym przykładem jest jedna z warszawskich uczelni prywatnych – wraz z siecią barów szybciej obsługi tworzą od tego roku studia dualne w obszarze zarządzania w sektorze QSR (quick service restaurant). W ostatnim czasie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło również doktoraty wdrożeniowe, w trakcie których przyszły doktor kształci się zarówno w aulach jak i halach produkcyjnych czy laboratoriach, opracowując technologię gotową do wprowadzenia przez dane przedsiębiorstwo i rozwiązując problemy, z jakimi dana firma się boryka.

Quizy dostępne na: https://www.quiz.magazynkoncept.pl/


Artykuł został opublikowany w ramach projektu ekonomicznego „Student na rynku”.

1

 

Artykuły z tej samej kategorii

Inflacja – czy wszystko musi drożeć?

Czy inflacja mogłaby kandydować na najpopularniejsze słowo roku? Czy jej przyczyny są gorsze niż skutki? I co dalej możemy...

Foodtruckizacja biznesu, czyli kilka przemyśleń o sezonowości

Dowiedz się, jakie wyzwania stoją przed sezonowymi przedsiębiorcami i jak optymalizować działalność, by przetrwać martwe okresy!

Ten tekst nie został napisany przez sztuczną inteligencję

Od kilku lat w środowisku innowatorów i startupów znaczną popularność zdobywały hasła związane ze sztuczną inteligencją. Odmieniana przez wszystkie przypadki AI stała się wręcz...