poprzedni artykułnastępny artykuł

Współpraca studencka między Polską a Azerbejdżanem

ADRIANNA CZARNECKA, PEŁNOMOCNIK PSRP DS. MOBILNOŚCI STUDENCKIEJ
ŁUKASZ RUSAJCZYK, RZECZNIK PRASOWY PSRP


13 stycznia 2017 roku w Lublinie w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podpisano list intencyjny pomiędzy Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a Azerską Unią Studencką, w sprawie odnowienia współpracy obu organizacji. Sygnatariuszami listu byli po stronie polskiej Tomasz Tokarski, a po stronie azerskiej Elvin Aslanov.

flF

Parę słów na temat Azerbejdżanu

Republika Azerbejdżanu leży na zachodnim brzegu Morza Kaspijskiego, na pograniczu Kaukazu i Azji. Sąsiaduje ona bezpośrednio z Gruzją. Azerbejdżan uzyskał niepodległość od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1991 roku. Czterdzieści procent powierzchni tego kraju pokrywają góry. Wiąże się z tym interesująca ciekawostka naukowa – według obecnych badań, właśnie tam w jaskini Azkoh Cave pięćset tysięcy lat temu rozpalano pierwsze ognisko w historii cywilizacji. Jeśli chodzi o Polonię, to w Azerbejdżanie żyje około tysiąca naszych rodaków. Dlatego tym bardziej widzimy duży potencjał w budowaniu wzajemnych relacji i promowaniu naszej kultury w tamtym regionie. Gospodarka azerska opiera się w sześćdziesięciu pięciu procentach na ropie i gazie ziemnym, co ma też swoje odbicie w najpopularniejszych kierunkach kształcenia w tym kraju oraz w gospodarce – Azerbejdżan jako jedyne państwo w regionie Kaukazu ma dodatni bilans handlowy (eksport w 2006 r. wyniósł 13 miliardów dolarów amerykańskich, natomiast import 5,2 miliarda).

Sytuacja edukacyjna w Azerbejdżanie

W kulturze azerskiej od zawsze ogromne znaczenie miała idea szkolnictwa świeckiego – przez wiele lat kraj ten był centrum edukacyjnym dla postsowieckich krajów muzułmańskich. Z tego powodu oraz ze względu na wcześniej wspomnianą ważną rolę przemysłu naftowego w gospodarce Azerbejdżanu, stosunkowo duży procent mieszkańców posiada wykształcenie, w szczególności w branży technicznej.

Cele naszej współpracy

Głównym punktem naszej współpracy ma być kooperacja dotycząca mobilności studenckiej. Szczególnie chcielibyśmy realizować wspólne projekty, korzystając z możliwości jakie daje nam finansowany z budżetu Unii Europejskiej program Erasmus+. Efektem tych działań ma być między innymi rozwój organizacji studenckich w Azerbejdżanie, w oparciu o dobre wzory z naszej ojczyzny.

Umożliwienie wymian między dwiema organizacjami pozwoli studentom z Azerbejdżanu zapoznać się z systemem edukacji w Polsce. Prowadzone będą warsztaty dotyczące działalności lokalnych samorządów, studenckiej przedsiębiorczości, a także roli studentów w kreowaniu systemu edukacji.

Planowane działania i ich spodziewane efekty

Obie strony wyraziły chęć zorganizowania wizyt studyjnych dla członków samorządów lokalnych. Goście z Azerbejdżanu zostaną zaproszeni do kilku naszych ośrodków akademickich w celu zapoznania się z ofertą polskich uczelni. Jako Parlament Studentów RP chcemy dać możliwość porównania działań podejmowanych przez studentów w obu krajach w celu podwyższenia ich jakości. Polska delegacja także odwiedzi azerskie uczelnie – podczas wizyt pragniemy podjąć dyskusje o sprawach istotnych dla studentów, równolegle poszukując pomysłów na nowe, ciekawe projekty, które można by zrealizować na terenie naszego kraju. Polska strona chce zachęcić młodych ludzi do udziału w projektach zarówno kulturowych, jak i o sprecyzowanej tematyce branżowej. Chcemy także podjąć temat Wolontariatu Europejskiego – jest to świetna droga pozwalająca rozwijać kompetencje miękkie młodych ludzi, podczas której mogą nie tylko poznawać z bliska kulturę obcego kraju, ale także działać i zdobywać doświadczenie. Widzimy w tym duży potencjał i mamy nadzieję, że uda się go wykorzystać w naszych wzajemnych relacjach.

ramka

Artykuły z tej samej kategorii

Portret polskich kierowców

Jak wygląda portret polskich kierowców? 🚘 Czy potrafimy zachować wysoką kulturę jazdy na drodze? Czy pośpiech i chęć rozpędu...

Miasta 15-minutowe – krok w stronę zniewolenia czy komfortu?

Masz juź dość stania w korkach? Denerwuje Cię poczucie straconego czasu spędzonego na dojazdach? Co powiesz na miasto 15...

Sucha woda

,,Panowie, pora na szkołę prowadzenia gospodarstwa domowego; panie - czas nauczyć się radzić sobie z usterkami w domu''. Czy...