poprzedni artykułnastępny artykuł

Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady

Taki tytuł będzie nosić trzecie Forum Akademicko-Gospodarcze organizowane 24-25.02.2021r. Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

W konferencji, którą honorowym patronatem objęły Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Funduszy i Polityki Regionalnej będziemy poszukiwać odpowiedzi na kilka pytań: 

 • Gdzie dzisiaj jesteśmy na drodze do innowacyjnej Gospodarki 4.0? 
 • Dlaczego gruntowna przebudowa gospodarki jest tak ważna? 
 • W jakim kierunku zmierzają zmiany zachodzące na uczelniach? 
 • Jakie działania powinien podjąć biznes, jakie nauka i oświata, a co musi zrobić rząd? 
 • Jakie powinny być zasady działania i polityka prowadzona przez instytucje finansujące? 

Jak zwykle w konferencjach Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (informacje o poprzednich na pfag.pl/forum) duży nacisk będziemy kłaść na żywą i otwartą dyskusję. Wprowadzeniem do dyskusji będą wystąpienia Ministrów, którzy objęli patronatem konferencję, a dyskusja będzie zorganizowana wokół trzech paneli, gromadzących wybitnych ekspertów z różnych działów gospodarki, szkolnictwa i administracji. Panele dyskusyjne zatytułowaliśmy: 

 • Przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i w drodze do Gospodarki 4.0. 
 • Zmiany w relacjach uczelni z otoczeniem 
 • Finansowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Możliwości i bariery. 

Oczekujemy, że wśród około 300 uczestników wydarzenia online znajdą się przedstawiciele środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw. W tym gronie chcemy rozmawiać o dotychczasowych doświadczeniach na wymienionych powyżej polach, pokazywać przykłady dobrej współpracy między nauką i biznesem, skutecznej komercjalizacji myśli technologicznej i dzielić się wiedzą, wspierając tym samym dalsze działania regulacyjne, mające na celu ułatwienie rozwoju na styku ośrodków akademickich, start-up’ów i liderów biznesu. Chcemy dyskutować także o warunkach sprzyjających rozwojowi społecznemu i wzrostowi gospodarczemu, identyfikując dobre praktyki i bariery dla inwestycji i rozwoju, a także konfrontować nasze dotychczasowe podejście oraz nowe możliwości z najlepszymi doświadczeniami innych krajów Europy i świata. 

Uczestnikami konferencji będą osoby czynnie uczestniczące w procesach współpracy; rektorzy uczelni i dyrektorzy jednostek badawczych, osoby kierujące podmiotami gospodarczymi. Istotny jest także udział przedstawicieli administracji państwowej oraz organizacji zaangażowanych w procesy kluczowe dla rozwoju regionalnego: transferu technologii i finansowania działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej. Wydarzenie będzie transmitowanie i dostępne publicznie, jednak do udziału w dyskusji niezbędna jest rejestracja na stronie pfag.pl/rejestracja. 

Efektywna współpraca biznesu z nauką to główny cel działalności Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. PFA-G jest stowarzyszeniem z długoletnią tradycją, powołanym w 1992 r. przede wszystkim dla budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym oraz wspierania procesów modernizacji gospodarki i szkolnictwa. 

Potwierdzeni uczestnicy III Forum Akademicko-Gospodarczego: 

 • Michał Bańka, Prezes Accelpoint Sp. z o.o. 
 • dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz 
 • Robert Dwiliński, Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 
 • Wojciech Hann, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezes Banku Ochrony Środowiska 
 • Zygmunt Grajkowski, Partner Zarządzający Giza Polish Ventures Sp. z o.o. 
 • dr hab. Jacek Guliński, prof. UAM, Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Prezes Fundacji UAM 
 • dr Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Uczestnicy: 
 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Pol-skich, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
 • dr Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu Credit Agricole Bank Polska 
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej 
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Śląskiej, Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospo-darczego 
 • Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University 
 • Małgorzata Oleszczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
 • Paweł Orłowski, Przewodniczący Rady Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny 
 • Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Prezes Związku Banków Polskich 
 • Michał Polak, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości 
 • prof. dr hab. Dariusz Rott, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-kowie 
 • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Tech-nologii 
 • Paweł Wielgus, Partner Zarządzający, Kvarko Group ASI Sp. z o.o 
 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
 • dr hab. inż. Danuta Zawadzka, prof. PK, Rektor Politechniki Koszalińskiej 

Artykuły z tej samej kategorii

Daj piątaka na dzieciaka

Sport to zdrowie. Balsam dla duszy i ciała. Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat kolejny raz udowadnia, że poprzez aktywność fizyczną, możemy również...

Światowy dzień walki z rakiem

Każdego roku obserwujemy, jak poważnym problemem dla społeczeństwa są choroby nowotworowe. Krajowy Rejestr Nowotworów informuje, iż w 2021 roku zachorowało ponad 1,17...

Eksplozja Młodych

Właśnie skończył się Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego “Eksplozja Młodych.”  Dlaczego warto było w nim uczestniczyć? Co wynieśli z niego uczestnicy? Czy będąc młodą...