poprzedni artykułnastępny artykuł

Wiceminister Piotr Müller: Zapewnimy uczelniom kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania reformy

Piotr Müller: Reforma zmienia przede wszystkim zasady organizacji i ustroju uczelni, wzmacnia ich autonomię, zwiększa samodzielność w gospodarowaniu środkami finansowymi, kładzie nacisk na podniesienie poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia studentów i doktorantów. Jej celem jest uwolnienie potencjału polskiej nauki. Przebudowuje system stopni i tytułów w taki sposób, by zachęcić naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Wierzę, że dzięki reformie wzrośnie znaczenie polskiej nauki na arenie międzynarodowej i prestiż polskich uczelni na świecie. Udało się przy tym zagwarantować znaczny wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę, bez którego żadna, nawet najlepsza reforma nie miałaby szansy powodzenia. Już przyszłoroczny budżet szkolnictwa wyższego i nauki zostanie zwiększony co najmniej o 700 mln złotych. Dodatkowo w projekcie budżetu na 2019 przewidziano kolejne 650 mln na podwyżki płac.

Czy MNiSW wesprze uczelnie we wdrażaniu reformy?

Piotr Müller: Tak, jest to dla nas priorytet. Ministerstwo na każdym etapie zapewni uczelniom kompleksowe wsparcie we wdrażaniu zmian wynikających z wprowadzenia ustawy. W drugiej połowie września wydamy przekrojową publikację – Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauki, a także zorganizujemy szkolenia dla rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów szkół wyższych. W późniejszym terminie zorganizujemy w różnych miastach szkolenia w ramach projektu Liderzy w zarządzaniu uczelnią. Będą to szkolenia dotyczące regulacji zawartych w ustawach, dostosowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych grup akademickich. Zależy nam, by pracownicy uczelni dobrze znali nowe przepisy, szkolenia mają pomóc w rozwianiu ewentualnych wątpliwości. Ponadto uczelnie mogą w każdej chwili zwracać się do ministerialnego help desku z pytaniami, którymi zajmuje się powołany specjalnie w tym celu zespół. Staramy się odpowiadać na nie jak najszybciej.

Uczelnie mogą w każdej chwili zwracać się do ministerialnego help desku z pytaniami.

A co jeśli student lub doktorant ma pytanie na temat reformy? Do kogo może się z nim zwrócić?

Piotr Müller: Na wszelkie pytania od studentów i doktorantów, które spływają do nas za pośrednictwem skrzynki e-mail czy poprzez media społecznościowe, staramy się w miarę możliwości odpowiadać i publikować odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Tutaj chciałbym zachęcić do obserwowania strony http://konstytucjadlanauki.gov.pl, gdzie można je znaleźć (zakładka „Pytanie i odpowiedzi”-red.).

Panie ministrze, a która z wprowadzanych zmian na pewno ucieszy studentów?

Piotr Müller: Po pierwsze, ustawa zachowuje wszystkie dotychczasowe prawa i wprowadza kolejne prostudenckie rozwiązania. Utrzymuje m.in. zasadę bezpłatności studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych, zapewnia studentom stabilny system pomocy materialnej i przewiduje skuteczniejsze mechanizmy ochrony praw studenta (m.in. zakaz podnoszenia w trakcie studiów opłat pobieranych od studentów w uczelniach niepublicznych i publicznych i wprowadzenie kar finansowych za łamanie przepisów przez uczelnie).

Ustawa zachowuje wszystkie dotychczasowe prawa i wprowadza kolejne prostudenckie rozwiązania.

Studentów, którzy myślą o karierze naukowej, powinien z kolei ucieszyć wprowadzany wraz z Konstytucją dla Nauki nowy model kształcenia doktorantów oparty na interdyscyplinarnych szkołach doktorskich. Każdemu doktorantowi uczelnia będzie wypłacała stypendium. Pierwsi doktoranci rozpoczną kształcenie w szkołach doktorskich już 1 października 2019 r.

Konstytucja dla Nauki w znaczący sposób poprawia jakość prowadzenia studiów, m.in. kładzie nacisk na interdyscyplinarność i elastyczne ścieżki kształcenia, wprowadza kształcenie dualne oraz zapewnia studentom kierunków praktycznych lepsze i dłuższe praktyki. Ustawa gwarantuje także szerokie uprawnienia samorządu studenckiego oraz aktywny udział studentów w organach decyzyjnych uczelni – co dla mnie, jako byłego Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, jest szczególnie ważne.

1

Artykuły z tej samej kategorii

Czy szkoła rzeczywiście wychowuje?

Czy obecny system edukacji naprawdę spełnia swoje zadanie? 🤔Zobacz, jakie wyzwania stoją przed dzisiejszymi szkołami i dlaczego warto zadbać...

Ile nóg ma pantofelek?

Jak uczynić naukę bardziej atrakcyjną i skuteczną, pozbywając się schematycznego podejścia do edukacji? Jak wydobyć z uczniów potencjał i...

Jaka będzie przyszłość szkolnictwa

Jak będzie wyglądać przyszłość szkolnictwa? Jak poradzić sobie z nadmiernym stresem, przeładowaniem materiałem oraz brakiem indywidualnego podejścia w szkolnictwie...