poprzedni artykułnastępny artykuł

Studenci popierają Konstytucję dla Nauki

Co ważniejsze, w wypracowywaniu ustawy kluczową rolę pełnili sami studenci, aktywnie udzielając się na każdym etapie jej tworzenia. Efekt tej współpracy, czyli skierowaną do dalszych prac ustawę, oficjalnie poparły dwie największe organizacje przedstawicielskie studentów – Parlament Studentów RP i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Ochrona praw studenta, zapewnienie dotychczasowych przywilejów, czy zapewnienie studentom głosu w zarządzaniu uczelniami – to te elementy reformy, które studentom spodobały się najbardziej.

Studenci zaangażowani w prace nad reformą na każdym etapie

Poparcie Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ w 1980 roku byłem jednym z tych, którzy zakładali NZS w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. To organizacja z 37-letnią historią, której w działaniu przyświecają wartości patriotyczne – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Resort nauki postawił na realny dialog ze środowiskiem akademickim, które samo zauważało potrzebę zreformowania istniejącego, nieefektywnego systemu. Studenci od początku aktywnie angażowali się w prowadzone prace. Organizacje przedstawicielskie, takie jak Parlament Studentów RP czy Niezależne Zrzeszenie Studentów, włączały się w konsultacje na każdym etapie.

Studenckie przywileje zachowane…

Studenci mogą być pewni, że Konstytucja dla Nauki zachowa dotychczas przysługujące im przywileje:

  • zachowana zasada bezpłatności studiów,
  • stabilny system stypendialny,
  • skuteczniejsze mechanizmy ochrony praw studentów,
  • interdyscyplinarne programy kształcenia,
  • podwyższenie jakości kształcenia oraz wartości dyplomów,
  • promocja studiów dualnych i kształcenia praktycznego.

…a prawa poszerzone!

Dzięki reformie wzmocnieniu ulegną prawa studentów. Podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Müller wyjaśnia: Ustawa zapewni większą ochronę studentom. Uczelnie będą miały obowiązek ustalenia wysokości opłat obowiązujących przez cały okres studiów. To kwestia uczciwości i zapobiegania niedobrym praktykom.

Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia wszelkich opłat pobieranych od studentów na cały okres studiów na początku ich trwania. Jeśli w trakcie cyklu kształcenia nałoży na studenta dodatkowe opłaty lub zwiększy wysokość opłat wcześniej ustalonych, będzie mogła zapłacić nawet 50 tys. złotych kary. Podobną ochronę studenci zyskają w przypadku opóźnień w wydawaniu dyplomów. Jeśli szkoła wyższa nie wyda dyplomu w przeciągu trzydziestu dni, wówczas będzie jej groziła kara w wysokości 5 tys. złotych.

Pierwotnie projekt Konstytucji dla Nauki przewidywał, że studenci studiów niestacjonarnych będą musieli uczyć się dłużej. W efekcie konsultacji społecznych i wsłuchania się w głosy środowiska studenckiego, ministerstwo postanowiło wycofać się z tej propozycji.

Studenci zyskają wpływ na zarządzanie uczelnią

Konstytucja dla Nauki zagwarantuje przewodniczącemu samorządu studenckiego członkostwo w nowym organie – radzie uczelni. To nowe ciało doradcze będzie miało za zadanie wspierać uczelnię i doradzać w kierunkach rozwoju. Cały skład rady wybierać będzie senat uczelni, a jej połowę będą stanowiły osoby spoza uczelni. Obecność przewodniczącego w radzie stanowi gwarancję, że w każdej podejmowanej decyzji, uczelnia będzie uwzględniać opinię studentów.

Grono zwolenników reformy stale rośnie

Niezależne Zrzeszenie Studentów i Parlament Studentów RP to niejedyne organizacje, które poparły reformę Jarosława Gowina. Rozbudowanie pakietu wsparcia dla uczelni regionalnych zaowocowało poparciem wielu szkół wyższych z całej Polski. Swoje oficjalne poparcie przekazały m.in. Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Rada Rektorów Województwa Pomorskiego, Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich, a także przedstawiciele uczelni zawodowych i artystycznych. Przebudowę modelu kształcenia doktorantów poparło wiele środowisk, jednak szczególną aprobatę tej zmiany wyrazili sami doktoranci. Krajowa Reprezentacja Doktorantów od początku postulowała o znaczące zmiany w systemie kształcenia doktorantów, które znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie reformy.

Więcej informacji o reformie: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/.

1

Artykuły z tej samej kategorii

Kanapka z salami i serem szwajcarskim

Czyli jak zrobić coś wielkiego. Znasz to uczucie, kiedy planujesz zrealizować duże zadanie? Poświęcasz wiele chwil rozmyślaniu nad tym i uświadamiasz sobie,...

Zatrzymaj się!

Żyjesz w biegu, a codzienność ucieka ci przez palce? Twoja doba mogłaby mieć więcej godzin, abyś wyrobił się ze wszystkim co chcesz osiągnąć? Zatrzymaj się...

Jak pomóc sobie w nauce?

Zbliżający się nieubłaganie początek sesji zimowej skłania do zastanowienia się nad efektywnymi sposobami nauki. Czy rzeczywiście wystarczy tylko systematyczność? W jaki sposób poprawić i przyspieszyć...