poprzedni artykułnastępny artykuł

Sprawdziła potencjalnego pracodawcę i uniknęła kłopotów

Zmieniające się warunki na rynku pracy powodują, że Polacy krytyczniej spoglądają na aktualne miejsce zatrudnienia, coraz częściej też przed podpisaniem umowy z nowym pracodawcą sprawdzają opinię na jego temat oraz jego wiarygodność finansową w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Choć wydaje się to mało prawdopodobne, firmy w kiepskiej kondycji finansowej również rekrutują pracowników. Wcześniejsza ich weryfikacja w BIG może ujawnić, że przedsiębiorstwo ma nieopłacone zobowiązania i może mu nawet grozić bankructwo. Wiążąc się z takim pracodawcą, po kilku miesiącach można zostać bez pracy i bez wynagrodzeń za miesiąc lub więcej.

W 2016 r. osób fizycznych, które zgłosiły się do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor z zapytaniem o kondycję finansową firmy było ponad 500. Najczęściej sprawdzane branże to usługi, handel i budownictwo.

– Powody osób prywatnych zgłaszających się do BIG InfoMonitor w celu sprawdzenia, czy dana firma nie ma zaległych zobowiązań mogą być różne. Sprawdzanie pracodawcy, dewelopera czy biura podróży to najczęstsze przykłady praktyk konsumentów, z którymi się stykamy na co dzień, jednak wciąż mało popularne – zaznacza Halina Kochalska z BIG InfoMonitor. – Często niestety aktualne jest powiedzenie: „mądry Polak po szkodzie” i dopiero wtedy, gdy staniemy przed sytuacją, która zagraża naszej płynności finansowej zaczynamy działać. Jak pokazują wyniki zrealizowanego na nasze zlecenie badania, w ubiegłym roku znaczące problemy z terminową wypłatą wynagrodzenia zgłosiło ok. 8% badanych. Być może, gdyby wcześniej podjęli się sprawdzenia pracodawcy w rejestrze dłużników, uniknęliby takich kłopotów – dodaje Halina Kochalska.

Niemal co trzecia osoba, aby znaleźć lepszą pracę jest gotowa się przeprowadzić

Z wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor badania ARC Rynek i Opinia wynika, że zmianę pracy planuje wiele osób. Już w 2016 r. 27% pracujących respondentów zadeklarowało, że odeszło od dotychczasowego pracodawcy, a kolejne 35% poinformowało, że zamierza to zrobić w tym roku. – Nie jest to łatwa zmiana w życiu, dlatego warto dopilnować, aby nie trafić do pracodawcy tonącego w długach – radzi Halina Kochalska.

Rozmyślaniom o zmianie pracy sprzyja sytuacja. Po tym jak obniżony został wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w tym roku na emeryturę może przejść nawet 550 tys. osób z czego 330 tys. właśnie ze względu na obniżony wiek emerytalny. Na rynku powstanie spora przestrzeń. Poza tym według GUS bezrobocie utrzymuje się na najniższym poziomie od lat, na koniec lutego wynosiło 8,5%. Niskiemu bezrobociu towarzyszy znaczące przyspieszenie dynamiki płac. Jak podaje GUS, w ciągu roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 4,3%. W styczniu 2016 r. średnia statystyczna pensja w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób wynosiła 4101,36 zł, obecnie jest to ponad 4277 zł brutto.

I to właśnie wyższe wynagrodzenie jest główną przyczyną, dla której badani chcą znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, choć oczywiście nie jest to jedyny powód. Często wspominane jako przyczyny zmiany pracy są również: atmosfera panująca w obecnej firmie, chęć rozwoju, korzystniejsza forma zatrudnienia i nielubiany szef. Co ciekawe elementy te są ważniejsze niż chęć awansu czy elastycznego czasu pracy.

Spośród osób, które założyły sobie w tym roku zmianę pracy prawie 30% bierze nawet pod uwagę przeprowadzkę. 13% myśli o zmianie miasta, a 16% zastanawia się nad wyjazdem za granicę. Kraje, które najczęściej są brane pod uwagę to już nie Wielka Brytania, lecz głównie Niemcy – aż 24% wskazań. Na dalszych pozycjach jest Holandia oraz Norwegia.

Z odpowiedzi dotyczących finansowych rozliczeń z pracodawcą w minionym roku wyłania się następujący obraz. Większość – 76% – dostaje wynagrodzenie wyłącznie drogą oficjalną. Ale 18% respondentów przyznaje się do otrzymywania przynajmniej części wynagrodzenia pod stołem.

Podwyżki doczekało się w 2016 r. 36% badanych, a 61% premii (przy czym dla 12% respondentów jest ona stałym elementem wynagrodzenia).

Spełnienie zawodowe udaje się osiągnąć nielicznym

Nieco ponad połowa pracujących respondentów deklaruje, że lubi swoją pracę (w skali 1-5 oceniła stwierdzenie „czy lubisz swoją pracę” na 4 lub 5). Jednocześnie niezadowolonych z pracy jest 15% ankietowanych (w skali 1-5 oceniła stwierdzenie „czy lubisz swoją pracę” na 1 i 2).

O zadowolenie z pracy łatwiej niż o zadowolenie z pensji – wynika z badań. Usatysfakcjonowanych swoimi zarobkami jest 34% pracujących respondentów i jednocześnie 35% jest swoją płacą rozczarowanych.

Podobnie trudno jak o zadowolenie z zarobków jest o całkowite spełnienie zawodowe. Osiągnęło je jedynie 14% ankietowanych – wskazując piątkę na pięciostopniowej skali, na cztery spełnienie zawodowe ocenia jeszcze kolejnych 27% ankietowanych. Jednocześnie 11% uznaje, że czego jak czego, ale zawodowego spełnienia to na pewno w pracy nie zaznaje.

49% badanych zgadzało się w pełni bądź w stopniu umiarkowanym (ocena 4 lub 5 w skali 1-5) ze stwierdzeniem, że są w stanie coś odłożyć z zarobionych pieniędzy. 14% badanych, którzy zadeklarowali, że zazwyczaj są w stanie coś odłożyć ze swoich zarobków w zeszłym roku się to nie udało. Oszczędności z zarobków u pozostałych respondentów zazwyczaj nie przekraczały kwoty 6000 zł.

1

Wymarzone zajęcie to praca biurowa

Jak wynika z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor, najwięcej wskazań, bo 9% uzyskało zatrudnienie w administracji oraz w biurze. Co ciekawe drugą pozycję zajął handel wraz z obsługą klienta (7%), tyle samo otrzymała branża informatyczna i nowe technologie. Polacy chcą też pracować w logistyce oraz transporcie (6%), a także edukacji i branży medycznej (po 5% dla obu działów). Po 4% wskazań otrzymały zawody z zakresu inżynierii i budownictwa oraz branże kreatywne takie jak grafika, sztuka czy moda. Także 4% ankietowanych chciałoby mieć własną działalność.

2

Znalezienie nowej pracy największym sukcesem minionego roku

Z badania wynika również, że wydarzenia związanie z pracą były największym sukcesem Polaków w minionym roku. Wyprzedziły osiągnięcia i satysfakcję związane z życiem rodzinnym czy edukacją.

Znalezienie nowej pracy miało największe znaczenie dla osób między 25 a 39 rokiem życia (8%). Osoby z tego samego przedziału wiekowego odniosły też najwięcej sukcesów na polu zawodowym (7%). Z kolei tych, którzy już mają satysfakcjonującą i przynoszącą zadowalający dochód pracę najwięcej jest wśród osób między 18 a 24 rokiem życia oraz między 40 a 54. Odsetek ten wynosi 4%, nie jest więc oszałamiający i poniekąd tłumaczy skalę planowanych zmian zatrudnienia.

*Badanie ARC Rynek i Opinia wykonane metodą Computer Assisted Web Interview, na panelu internetowym, na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku od 18 do 65 roku życia, N= 1000, grudzień 2016 r.


Biuro Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor są partnerami programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym”.

Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem

3

Artykuły z tej samej kategorii

Pokolenie płatków śniegu na rynku pracy

Każde pokolenie ma własny czas i taki niewątpliwie nadchodzi dla generacji Z, czyli osób urodzonych pod koniec lat 90. poprzedniego wieku i po 2000...

Jak pandemia zmieniła rynek pracy?

Do wielu zmian i przewartościowań na rynku pracy przyczyniła się pandemia koronawirusa. Sporo branż przeszło znaczne transformacje, niektóre dostrzegły rozwój, a jeszcze inne...

Masz już parę lat, czujesz, w co się gra. Pokolenie Z na rynku pracy

Następnym pokoleniem młodych Polaków, który właśnie wchodzi na rynek pracy, to osoby urodzone między 1998 a 2010 rokiem. To pokolenie charakteryzuje się bardzo wysoką...