poprzedni artykułnastępny artykuł

Czego potrzebują mieszkańcy smart city?

Istota smart city polega na efektywnym wykorzystaniu dotychczasowej infrastruktury, a nie wybudowaniu od podstaw nowego miasta przyszłości. Nowoczesne rozwiązania w ramach smart city stają się coraz powszechniejsze. Wszelkie zmiany wprowadzane w celu przekształcenia miast w bardziej inteligentne i zrównoważone powodują poprawę standardów życia społeczności miejskich oraz podmiejskich na całym świecie. Inteligentność miasta przejawia się niemal w każdym aspekcie codziennej egzystencji.

Co to znaczy, że miasto jest inteligentne?

Nie istnieje jednoznaczna definicja inteligentnego miasta (z ang. smart city). Potocznie rozumie się je jako urbanistyczną koncepcję, której celem jest rozwój miejskich obszarów przy wykorzystaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych. Dzięki temu przestrzeń miejska staje się bardziej przyjazna dla mieszkańców, turystów, przedsiębiorców czy władz.

Ideą smart city jest także dbałość o środowisko, przedsiębiorczość oraz kapitał ludzki. Skuteczne zarządzanie inteligentnym miastem wymaga posiadania licznych danych. Dlatego w takim mieście rozmieszcza się wiele różnych kamer, czujników i mierników. Pozwalają one monitorować, analizować i w razie konieczności reagować na problematyczne sytuacje w czasie rzeczywistym. Można więc stwierdzić, że smart city to miasto cyfrowej ery, które powinno działać jak sprawny organizm, którego poszczególne elementy współdziałają ze sobą, zapewniając spójny rozwój.

Do głównych przesłanek tworzenia inteligentnych miast zalicza się: postępującą urbanizację, zmiany klimatyczne, trendy demograficzne oraz niestabilność globalnego systemu gospodarczego. Tego typu miasta mogą powstawać niemal w każdych warunkach, bez względu na liczbę mieszkańców czy stadium rozwoju kraju. Wprowadzanie inteligentnych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych staje się już trendem.

koncept

Rozwiązania inteligentnych miast w życiu codziennym

Niemożliwe jest, by w jednym czasie utworzyć w mieście tyle inteligentnych systemów, by swoją funkcjonalnością objęły cały zakres funkcjonowania miasta. Dlatego władze miasta muszą określić priorytety, jednocześnie zdając sobie sprawę ze złożoności i kosztowności tego procesu.

Bardzo ważnym i trudnym dla nich zadaniem jest właściwe przygotowanie mieszkańców. Ich świadome uczestnictwo w tym procesie musi wynikać z przekonania co do tego , że stworzenie i rozwój smart city to nie tylko moda i gloryfikacja technologii, lecz przede wszystkim dążenie do poprawy warunków życia w mieście. Jeśli mieszkańcy nie będą widzieć dla siebie żadnych korzyści, to nie włączą się w te działania.

Mieszkańcy korzystają obecnie z różnych rozwiązań smart. Dla większości stały się one codziennością. Przykładami takich rozwiązań są m.in. tablice informacyjne na przystankach aktualizujące rozkłady jazdy, aplikacje umożliwiające zakup biletów lub znalezienie wolnego miejsca parkingowego, rowery i hulajnogi miejskie, czasomierze przy sygnalizacji świetlnej. Istota smart city polega na efektywnym wykorzystaniu dotychczasowej infrastruktury, a nie zburzeniu wszystkiego, co powstało do tej pory i wybudowaniu od podstaw nowego miasta przyszłości.

Przyszłość smart city

Otaczający nas świat zmienia się bardzo szybko, dlatego nie można liczyć na to, że powstanie jedno złote rozwiązanie, które skutecznie sprawdzi się we wszystkich miastach i zapewni spokój na dłuższy czas. Smart city niesie ze sobą wiele korzyści, ale też zagrożeń.

Do najważniejszych korzyści zalicza się: optymalizację kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę komfortu życia.

Z kolei głównymi zagrożeniami są: możliwość wykluczenia niektórych grup społecznych (np. osób starszych) bądź prawdopodobieństwo wykorzystania danych przez nieuprawnione podmioty, np. hakerów.

W wielu miejscach na świecie odbywa się już transformacja w inteligentne miasta. Według danych ONZ obszary miejskie zamieszkuje obecnie 55% globalnej populacji. Eksperci szacują, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do około 70%. W związku z tym miasta będą potrzebować inteligentnych rozwiązań, aby wspomóc ten wzrost. Im szybciej podejmą działania, tym lepiej.

Artykuły z tej samej kategorii

Ten tekst nie został napisany przez sztuczną inteligencję

Od kilku lat w środowisku innowatorów i startupów znaczną popularność zdobywały hasła związane ze sztuczną inteligencją. Odmieniana przez wszystkie przypadki AI stała się wręcz...

Sukces zawodowy w erze cyfrowej: jak zdobyć kluczowe kompetencje

W ostatnich latach bardzo dynamicznie wchodzimy w erę cyfrową. Proces przemian odbywa się jednak znacznie szybciej niż jakiekolwiek zmiany społeczne w historii...

Backup danych – jak skutecznie tworzyć kopie zapasowe?

Jedną z nieprzyjemnych rzeczy, które mogą przytrafić się każdemu użytkownikowi komputera, jest utrata danych. Może do niej dojść na wiele sposobów. Aby...