poprzedni artykułnastępny artykuł

Sektor finansowy na rzecz nowoczesnej edukacji

O kluczowych wyzwaniach w zakresie nowoczesnej edukacji ekonomicznej dyskutowało 28 marca br. na PGE Narodowym w Warszawie ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń. Podczas pierwszej edycji Kongresu Edukacji Finansowej podpisano również porozumienie o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, zainicjowanym przez banki, firmy infrastrukturalne i technologiczne.

Kongres został zainaugurowany debatą pt. „Konsument XXI-wieku – wyzwania edukacji finansowej”, w której udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Paweł Chorąży, p.o. Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. – Jarosław Grzywiński, Prezes Zarządu Citi Handlowy – Sławomir S. Sikora oraz Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz.

Podczas premierowej edycji Kongresu, organizowanej wspólnie przez czołowe instytucje zajmujące się tematyką edukacji ekonomicznej – Warszawski Instytut Bankowości, Fundację GPW, Fundację im. Lesława A. Pagi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! – dyskutowano nie tylko nad poprawą poziomu wiedzy samych obywateli, ale także podnoszeniu kwalifikacji pracowników wszystkich instytucji sektora finansowego i instytucji publicznych.

1

Cieszymy się, że dzięki wspólnym, szczególnym wysiłkom kilku fundacji i partnerów zewnętrznych udało się zorganizować pierwszą edycję Kongresu Edukacji Finansowej. W wydarzeniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele sektora finansowego, ale także samorządów, uczelni, firm technologicznych i mediów. Skala zainteresowania tym projektem i jego bogata warstwa merytoryczna, wniesiona przez prelegentów i uczestników, pokazuje jak istotnym obszarem współpracy i współodpowiedzialności instytucji publicznych i sektora prywatnego jest dzisiaj edukacja finansowa obywateli we wszystkich grupach wiekowych. Mamy nadzieję, że będzie to ważny krok w kierunku lepszej, bardziej dostępnej i powszechnej edukacji finansowe, która jest niezbędnym elementem budowy dobrostanu finansowego społeczeństwa w 21 wieku. Taki cel przyświeca uruchomionemu w zeszłym roku sektorowemu projektowi Bankowcy dla Edukacji, którego koordynatorem jest WIB – powiedziała p.o. Prezesa Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości – Mariola Szymańska-Koszczyc.

W części popołudniowej, odbyła się z kolei uroczystość podpisania porozumienia o partnerstwie w projekcie na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji. Jak podkreślali przedstawiciele sygnatariuszy tego porozumienia, jego siła i znaczenie będą rosły z dołączaniem każdego kolejnego podmiotem zaangażowanego w jego realizację. Pod dokumentem inicjującym podpisy złożyli przedstawiciele: Związku Banków Polskich, Banku Pekao S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Fundacją KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firm technologicznych: IBM Polska i MICROSOFT.

Porozumienie zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji. Jednym z nich jest realizacja dedykowanego moduł edukacyjnego na ponad 120 uczelniach w całej Polsce w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Organizatorzy podkreślili, że ideą projektu, jest stopniowe dołączanie do niego kolejnych podmiotów, co będzie sprzyjało zwiększaniu skali realizacji jego głównych założeń.

2

Funkcjonujemy w rzeczywistości, w której podstawy praktycznych umiejętności z zakresu finansów czy usług bankowych, z racji wszechobecności tematyki finansowej w naszym życiu osobistym są absolutnie niezbędne i towarzyszą nam przez zdecydowaną większość życia. Stąd też, należy z jednej strony doprowadzić do koordynacji działań różnych podmiotów związanych z edukacją finansową, w tym sektora pozarządowego, prywatnego i publicznego, a z drugiej konsekwentnie zwiększać skalę i jakość realizowanych programów edukacyjnych, w tym szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym – powiedział Dyrektor Generalny Programu NZB, Waldemar Zbytek.

Kongresowi towarzyszyło również centrum wystawiennicze – Aleja Edukacji Finansowej,
w której zaproszone instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.

11

Artykuły z tej samej kategorii

Światowy dzień walki z rakiem

Każdego roku obserwujemy, jak poważnym problemem dla społeczeństwa są choroby nowotworowe. Krajowy Rejestr Nowotworów informuje, iż w 2021 roku zachorowało ponad 1,17...

Co nas czeka w 2023 roku? Komentarz ekonomiczny.

„Oby kończący się rok był gorszy od nadchodzącego” – takie życzenia były popularne wśród wielu ludzi w Nowym Roku 2023.  Przemijanie...

Eksplozja Młodych

Właśnie skończył się Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego “Eksplozja Młodych.”  Dlaczego warto było w nim uczestniczyć? Co wynieśli z niego uczestnicy? Czy będąc młodą...