poprzedni artykułnastępny artykuł

Rada Studentów opiniuje!

Komisje Parlamentu Studentów RP

Jako mocno rozbudowana struktura o szerokim zakresie kompetencji potrzebujemy silnych zespołów, które będą wspierać nasze działania. W związku z tym powołaliśmy 6 komisji pokrywających się z głównymi dziedzinami naszych działań. Są to:

– Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia,

– Komisja ds. Informacji i Promocji,

– Komisja ds. Prawno-Socjalnych,

– Komisja ds. Przedsiębiorczości,

– Komisja ds. Projektów,

– Komisja ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Zakończyliśmy już etap zgłoszeń, który trwał około tygodnia i jego wynik bardzo pozytywnie nas zaskoczył – otrzymaliśmy ponad 130 kandydatur. Jest to silne potwierdzenie tezy, że młodzi ludzie są gotowi poświęcać swój czas wolny dla innych.

Kolejną kwestią poruszaną w ramach prac Rady Studentów była opinia w sprawie ustawy dot. Powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Ustawa dot. powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kolejną kwestią poruszaną w ramach prac Rady Studentów była opinia w sprawie ustawy dot. Powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Nasze główne uwagi do projektu, sformułowane na bazie opinii nadesłanych nam w ramach Konsultacji Studenckich, dotyczyły następujących zagadnień:

 • Wśród zadań agencji jako celu brakuje rozpowszechniania polskiej kultury;
 • Przepis dot. przyznawania środków finansowych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej powinien zostać rozszerzony tak, aby uwzględnić organizacje pozarządowe wspierające programy międzynarodowych wymian studenckich. W obecnej formule projekt nie przewiduje, by beneficjentami środków mogły stać się organizacje studenckie takie jak BEST, ESN Polska czy AIESEC, które działają na rzecz rozwoju mobilności studenckiej;
 • Dyrektora Agencji powinien obowiązkowo znać język angielski na poziomie proficient i powinno być to potwierdzone stosownym dokumentem, co jest w naszej opinii niezbędne w pracy na rzecz jednostki takiej jak NAWA;
 • Dodatkowo, wyraziliśmy obawę co do struktury finansowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz dysponowanych przez nią środków. W ocenie skutków regulacji projektu w/w ustawy brakuje oceny finansowej wpływu powstania Agencji na obecne działania i programy związane z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego.
 • Naszą opinię przekazaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach opiniowania projektu ustawy.

  Na Posiedzeniu Rady Studentów na Uniwersytecie Śląskim został przez nas powołany Studencki Zespół ds. Ustawy 2.0.

  Powołanie zespołu ds. Ustawy 2.0 i zbieranie opinii

  Na Posiedzeniu Rady Studentów na Uniwersytecie Śląskim został przez nas powołany Studencki Zespół ds. Ustawy 2.0. Studenci uczęszczający na zajęcia na polskich jednostkach akademickich z jednej strony mają już doświadczenie w zagadnieniach związanych ze szkolnictwem wyższym (często wieloletnie), a drugiej strony świeżą, innowacyjną perspektywę. Studencki Zespół ds. Ustawy 2.0 ma za zadanie wypracować na Krajową Konferencję Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej projekt Studenckich Założeń, które zostaną później przekazane na ręce Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Nasz projekt będzie reprezentować interesy blisko półtora miliona Polaków, dotykając problemów jakie trapią szkolnictwo wyższe z perspektywy środowiska studenckiego, które jest jego największą grupą udziałowców.

  Praca zespołu będzie przebiegała w trzech etapach:

 • Zbieranie postulatów, założeń, pomysłów i opinii środowiska – do końca marca;
 • Prace nad finalnym projektem Studenckich Założeń do Ustawy 2.0 – w kwietniu;
 • Oficjalna prezentacja Studenckiego Projektu Założeń do Ustawy 2.0 na Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP – pod koniec kwietnia.
 • Zachęcamy także do przekazania do Parlamentu Studentów RP twojego zdania – na postulaty czekamy do końca marca pod adresem opinie@psrp.org.pl. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej – www.psrp.org.pl.

  Artykuły z tej samej kategorii

  Daj piątaka na dzieciaka

  Sport to zdrowie. Balsam dla duszy i ciała. Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat kolejny raz udowadnia, że poprzez aktywność fizyczną, możemy również...

  Światowy dzień walki z rakiem

  Każdego roku obserwujemy, jak poważnym problemem dla społeczeństwa są choroby nowotworowe. Krajowy Rejestr Nowotworów informuje, iż w 2021 roku zachorowało ponad 1,17...

  Eksplozja Młodych

  Właśnie skończył się Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego “Eksplozja Młodych.”  Dlaczego warto było w nim uczestniczyć? Co wynieśli z niego uczestnicy? Czy będąc młodą...