poprzedni artykułnastępny artykuł

Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” – dobry dialog biznesu z nauką

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem


Umowy o współpracy z ponad 130 polskimi uczelniami, ponad 900 wykładów dla blisko 50 tys. studentów, ponad 200 stref edukacyjnych NZB dla ok. 30 tys. uczestników, 8 szkoleń dla ponad 300 pracowników naukowych, kilkunastu dużych partnerów instytucjonalnych – program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” w ciągu ostatnich trzech lat stał się najdynamiczniej rozwijającą się inicjatywą łączącą środowisko naukowe z biznesem.

Program NZB wspiera rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi. Przeznaczony jest dla kadry naukowej oraz dziesiątek tysięcy studentów. Misją NZB jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o rynkach finansowych, ubezpieczeniach, przedsiębiorczości i zarządzaniu biznesem.

Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, a jego partnerami są: Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Izba Ubezpieczeniowa, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Polskiej Spółdzielczości i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważnymi partnerami Programu są również wszystkie instytucje działające na rzecz środowiska akademickiego, w tym w szczególności Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Parlament Studentów RP.

– Ośrodki akademickie to kolebka polskiej gospodarki. Realizując program NZB, główny nacisk kładziemy na stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej wśród studentów, co jest gwarantem zapewnienia dopływu na rynek lepiej wykwalifikowanej i zapoznanej z praktyką gospodarczą kadry oraz kreowanie bardziej świadomego uczestnika życia ekonomicznego kraju – którym jest każdy student. Nie zapominamy także o działaniach podnoszących kwalifikacje wykładowców akademickich, bo ich merytoryka stanowi o jakości uczelni – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. – Naszym silnym wsparciem są partnerzy programu, których know-how pozwala budować merytoryczne podstawy Programu.

Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oparty jest na realizacji wykładów prowadzonych zarówno przez praktyków reprezentujących jego partnerów, jak i przeszkolonych nauczycieli akademickich i koordynatorów NZB. Obecnie realizowane są cztery moduły tematyczne:

► Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym

► Popularyzacja elektronicznego obrotu gospodarczego, wykorzystywania nowoczesnych, elektronicznych systemów płatności i rozliczeń oraz bezpieczeństwa i szybkości płatności bezgotówkowych

► Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka

► Nowy wymiar bankowości spółdzielczej. Banki spółdzielcze – banki społecznie odpowiedzialne

► Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe

Dodatkowo, w ramach rozwoju Programu, wspólnie z zespołami IT polskich banków oraz największymi firmami tego rynku, prowadzone są intensywne prace nad wprowadzeniem nowego modułu tematycznego programu NZB poruszającego kwestię cyberbezpieczeństwa.

Równolegle do wykładów realizowane są strefy edukacyjne NZB – punkty informacyjne o działalności partnerów programu, konferencje naukowe i biznesowe pod patronatem programu NZB, szkolenia pracowników akademickich oraz działania skierowane bezpośrednio do studentów.

W mijającym roku dzięki wszystkim działaniom prowadzonym w ramach programu NZB dotarliśmy do blisko 60 tys. studentów i pracowników naukowych.

Ważnym elementem rozwoju tego programu edukacyjnego jest pogłębiona współpraca z mediami akademickimi, szczególnie w zakresie inspirowania do podejmowania tematyki ekonomicznej. Udało się to m.in. dzięki powołaniu wspólnie z kilkudziesięcioma redakcjami Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA), co już przynosi konkretne efekty.

Uruchomiono radiową Ekonomiczną Redakcję Akademicką. Pod koniec listopada 2016 r. w Gdańsku odbyła się II Krajowa Konferencja OFMA towarzysząca spotkaniu Europejskiej Unii Studentów, w której udział wziął m.in. Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin. Na początek tego roku zaplanowany jest także start Funduszu Grantowego dla Mediów Akademickich. Dodatkowo, dzięki bieżącej współpracy ze środowiskiem mediów akademickich udało się wydać ponad 250 publikacji związanych z tematyką programu NZB i dotrzeć w ten sposób do ponad 150 tys. studentów.

Dynamika i rozwój – te słowa doskonale podsumowują miniony rok

– Kończący się właśnie rok potwierdził raz jeszcze szerokie zainteresowanie Programem zarówno uczelni jak i studentów, a rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami Programu oraz włączanie się do jego realizacji nowych podmiotów wskazuje na jego atrakcyjność również dla instytucji i firm. Zależy nam na utrzymaniu poziomu merytorycznego Programu, ale jednocześnie naszym założeniem jest docieranie do jak największej części środowiska akademickiego – bo tylko wtedy jego realizacja może mieć realny wpływ na poziom wiedzy młodych ludzi w Polsce. Cieszy nas zatem zainteresowanie Programem nowych uczelni oraz jego szybki rozwój w instytucjach realizujących go już wcześniej – mówi Waldemar Zbytek, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Dyrektor programu NZB.

Dzięki skali oraz charakterystyce działania program NZB jest dzisiaj traktowany jako poważny partner do dyskusji nad sposobem kształcenia kompetencji, rodzajem i formą przekazywania wiedzy czy odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Uczestniczy w najważniejszych konferencjach i debatach i jest ceniony ze względu na istotny wkład merytoryczny w dyskusję nad nowymi rozwiązaniami. W samym tylko 2016 roku był obecny na m.in. Forum Ekonomicznym w Krynicy, Kongresie 590, Konferencji Katedr Finansów oraz Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP, a także patronował projektowi badawczemu „Start na rynku pracy”

Jednak pomimo już osiągniętych wysokich i skutecznych efektów działalności, kolejne lata powinny sprzyjać dalszemu rozwojowi programu NZB. Do kluczowych zadań projektu będą należeć: przyczynianie się do wzrostu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie oraz do realizacji długofalowego celu polskich władz, czyli symbiozy nauki i biznesu, rozpowszechnianie dobrych wzorców i sprawdzonych praktyk biznesowych, budowa potencjału polskiej przedsiębiorczości oraz skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki.

Więcej informacji o programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem


Czym jest komunikacja w nauce? Czytaj w Magazynie Koncept.

Artykuły z tej samej kategorii

Jak nakarmić wilka i mieć owce w całości?

O dylemacie mieszkaniowym, spekulacji i jej wpływie społecznym. Temat nieruchomości pobudza zmysły opinii publicznej już kolejne miesiące, rodząc przy tym skrajne...

Ekologiczne trendy w e-commerce

Zielona rewolucja w e-commerce! 🌍🛍️ Jak branża przystosowuje się do zmieniających się oczekiwań społeczeństwa i staje się bardziej zrównoważona?...

Co z tymi nieruchomościami? Obecna sytuacja na rynku.

Jak wygląda obecny stan rynku mieszkaniowego? Sprawdź istotne trendy oraz wyzwania i przekonaj się, jakie zmiany czekają nas w...