poprzedni artykułnastępny artykuł

Najbardziej pożądana umiejętność? Zarządzanie projektami!

Zarządzanie projektem jest procesem, czyli rozciągniętym w czasie działaniem, które prowadzi do osiągnięcia celów projektu. Tak wynika z definicji, jednak jak wygląda to w praktyce?

Etapy realizacji projektu

Pierwszy etap pracy nad projektem to tzw. inicjalizacja projektu. W skład etapu inicjalizacji wchodzą: pomysł na projekt, określenie grupy docelowej i celów projektu, a także stworzenie zespołu projektowego. Cele projektu warto określić za pomocą modelu SMART, co pozwoli na skuteczną autoewaluację działań oraz kontrolę postępów w trakcie realizacji projektu.

Kolejnym krokiem jest szczegółowe planowanie. Do zadań osoby koordynującej projekt oraz jej zespołu należy przygotowanie harmonogramu, analiza zasobów oraz wybór partnerów. Na tym etapie często weryfikuje się projekt pod kątem szans na uzyskanie wsparcia i poszukuje się optymalnego źródła funduszy dotacyjnych. Aby otrzymać dofinansowanie, należy opracować wniosek i przygotować budżet finansowy projektu.

Planujemy wówczas koszty, jakie poniesiemy w trakcie realizacji projektu, tworząc kosztorys. Poszczególne pozycje w preliminarzu segreguje się na kategorie, które porządkują dokument i ułatwiają późniejsze z niego korzystanie. Pamiętajmy, aby określić okres objęty budżetem oraz sprawdzić możliwości realizacji budżetu z punktu widzenia płynności finansowej organizacji czy przedsiębiorstwa.

Dopiero po etapie planowania możemy brać się do pracy. Ta faza nazywa się realizacją projektu. Niektórzy nazywają realizację spotkaniem projektu z rzeczywistością. Mamy możliwość zestawienia tego, co chcemy i planujemy zrobić z tym, co faktycznie możemy osiągnąć. W trakcie realizacji projektu warto na bieżąco zbierać dokumenty finansowe, które będą niezbędne na etapie rozliczania i zamknięcia projektu.

Po zakończeniu działań przechodzimy do zamknięcia projektu. Jest to czas przygotowania raportów końcowych i rozliczeń, bilansu prowadzonych działań, a także podsumowania tego, co udało się osiągnąć i wyciągnięcia wniosków.

Gdzie można się tego nauczyć?

Współczesny rynek pracy potrzebuje osób, które potrafią zarządzać projektami i efektywnie koordynować działania zespołu. Jak zdobyć takie umiejętności? Na przykład biorąc udział w bezpłatnym projekcie „Edukacja ekonomiczna w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”. Jego uczestnicy poznają pracę metodą projektu, która jest elementem przedsiębiorczości, a w ramach tej metody: narzędzie do tworzenia budżetu, zabezpieczanie finansowania oraz sposób realizacji i rozliczania projektów.


Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie:

www.akademialiderowrp.pl/edukacja-ekonomiczna

Artykuły z tej samej kategorii

Niewidzialna ręka rynku – czy nadal działa?

Podejmując dyskusje na tematy gospodarcze lub polityczne, coraz częściej można spotkać się z teorią tzw. niewidzialnej ręki rynku. Jakie faktycznie jest...

Czy Ukraińcy zabiorą pracę Polakom? – rynek pracy w Polsce a wojna w Ukrainie

Czy zabraknie pracy dla Polaków? W ciągu zaledwie trzech tygodni od wybuchu wojny na Ukrainie do naszego kraju przybyło prawie dwa miliony uchodźców. Co dalej?...

Kryzys walutowy w obliczu wojny

Czy grozi nam kryzys walutowy? Gdy wybucha wojna, wszystkie inne sprawy schodzą na dalszy plan. Warto przyjrzeć się temu, jak obecna wojna...