poprzedni artykułnastępny artykuł

Najbardziej pożądana umiejętność? Zarządzanie projektami!

Zarządzanie projektem jest procesem, czyli rozciągniętym w czasie działaniem, które prowadzi do osiągnięcia celów projektu. Tak wynika z definicji, jednak jak wygląda to w praktyce?

Etapy realizacji projektu

Pierwszy etap pracy nad projektem to tzw. inicjalizacja projektu. W skład etapu inicjalizacji wchodzą: pomysł na projekt, określenie grupy docelowej i celów projektu, a także stworzenie zespołu projektowego. Cele projektu warto określić za pomocą modelu SMART, co pozwoli na skuteczną autoewaluację działań oraz kontrolę postępów w trakcie realizacji projektu.

Kolejnym krokiem jest szczegółowe planowanie. Do zadań osoby koordynującej projekt oraz jej zespołu należy przygotowanie harmonogramu, analiza zasobów oraz wybór partnerów. Na tym etapie często weryfikuje się projekt pod kątem szans na uzyskanie wsparcia i poszukuje się optymalnego źródła funduszy dotacyjnych. Aby otrzymać dofinansowanie, należy opracować wniosek i przygotować budżet finansowy projektu.

Planujemy wówczas koszty, jakie poniesiemy w trakcie realizacji projektu, tworząc kosztorys. Poszczególne pozycje w preliminarzu segreguje się na kategorie, które porządkują dokument i ułatwiają późniejsze z niego korzystanie. Pamiętajmy, aby określić okres objęty budżetem oraz sprawdzić możliwości realizacji budżetu z punktu widzenia płynności finansowej organizacji czy przedsiębiorstwa.

Dopiero po etapie planowania możemy brać się do pracy. Ta faza nazywa się realizacją projektu. Niektórzy nazywają realizację spotkaniem projektu z rzeczywistością. Mamy możliwość zestawienia tego, co chcemy i planujemy zrobić z tym, co faktycznie możemy osiągnąć. W trakcie realizacji projektu warto na bieżąco zbierać dokumenty finansowe, które będą niezbędne na etapie rozliczania i zamknięcia projektu.

Po zakończeniu działań przechodzimy do zamknięcia projektu. Jest to czas przygotowania raportów końcowych i rozliczeń, bilansu prowadzonych działań, a także podsumowania tego, co udało się osiągnąć i wyciągnięcia wniosków.

Gdzie można się tego nauczyć?

Współczesny rynek pracy potrzebuje osób, które potrafią zarządzać projektami i efektywnie koordynować działania zespołu. Jak zdobyć takie umiejętności? Na przykład biorąc udział w bezpłatnym projekcie „Edukacja ekonomiczna w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej”. Jego uczestnicy poznają pracę metodą projektu, która jest elementem przedsiębiorczości, a w ramach tej metody: narzędzie do tworzenia budżetu, zabezpieczanie finansowania oraz sposób realizacji i rozliczania projektów.


Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie:

www.akademialiderowrp.pl/edukacja-ekonomiczna

Artykuły z tej samej kategorii

Co nas czeka w 2023 roku? Komentarz ekonomiczny.

„Oby kończący się rok był gorszy od nadchodzącego” – takie życzenia były popularne wśród wielu ludzi w Nowym Roku 2023.  Przemijanie...

Czy Polska może zbankrutować?

Szereg negatywnych wiadomości gospodarczych dociera do nas z szeroko rozumianego mainstreamu coraz szerszym strumieniem. Media prześcigają się w wiadomościach o kryzysie gospodarczym, szalejącej...

Masz już parę lat, czujesz, w co się gra. Pokolenie Z na rynku pracy

Następnym pokoleniem młodych Polaków, który właśnie wchodzi na rynek pracy, to osoby urodzone między 1998 a 2010 rokiem. To pokolenie charakteryzuje się bardzo wysoką...