poprzedni artykułnastępny artykuł

Historia uniwersytetów na świecie

Historia uniwersytetów, albo raczej szkół,  które zapoczątkowały tworzenie uczelni wyższych, sięga już czasów starożytnych. Jednak ich prawdziwy rozkwit nastąpił w średniowieczu, gdy powstało wiele placówek, z których część funkcjonuje do dzisiaj. 

Krótka historia o uniwersytetach

Pierwsze szkoły, które wyglądem przypominały działające dzisiaj uniwersytety rozpoczęły swoją działalność już w starożytności. Na obszarze Grecji znana była na cały świat Akademia Platońska. Uczelnie pojawiały się także na terenie dzisiejszych Chin, Indii oraz Bliskiego Wschodu. We wczesnym średniowieczu tworzyły się kolejne szkoły na terenie Cesarstwa Bizantyjskiego. W podobnym czasie pojawiły się uczelnie w Europie jak szkoła w Akwizgranie, która została utworzona przez Karola Wielkiego. Pierwsza szkoła, która została określana mianem uniwersytetu był Uniwersytet Boloński założony w 1088 roku. Jednak najstarszą uczelnią o tym charakterze była szkoła medyczna w Salerno, znajdującą się na terenie dzisiejszych Włoch, która powstała już w VIII wieku. Nowożytne uniwersytety natomiast najbardziej te zbliżone do współczesnych pojawiały się w XVII wieku razem z nadejściem rewolucji naukowej. Dopiero w takich uniwersytetach studenci mogli uczyć się w języku narodowym. Średniowiecze określano mianem „wieku ciemnego” ale jednak w tych czasach średniowiecznych rozwinęło się szkolnictwo wyższe. 

Najstarsze uniwersytety na świecie

  • Listę 10 najstarszych uniwersytetów w Europie rozpoczyna Uniwersytet w Maceracie. Instytucję tę ustanowiono 1 lipca 1540 roku.
  • Kolejną jest Uczelnia Wyższa w Portugalii, a dokładniej w Coimbrze. Ta rozpoczęła swoją działalność w 1290 roku posiadając rangę międzynarodową. 
  • Następna to uniwersytet w Sienie we Włoszech zlokalizowany w sercu malowniczej Toskanii. Początki tej jednej z najstarszych uczelni wyższych sięgają do 1240 roku. 
  • Kolejna najstarsza uczelnia w Europie to Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II. Powstał on w 1224 roku, gdy Fryderyk II, król Sycylii wydał edykt instytucyjny w Syrakuzach. Uniwersytet w Neapolu działa według innego modelu, bowiem była to szkoła państwowa zachowująca swoją niezależność od Kościoła. 
  • Trochę starszym uniwersytetem w Europie jest Uniwersytet Padewski, który został założony w 1222 roku przez profesorów oraz uczonych, którzy opuścili konserwatywny Uniwersytet Boloński. 
  • Kolejne miejsca na liście uniwersytetów zajmuje Uniwersytet w Salamance w Hiszpanii. Instytucja ta działała już w 1130 roku, ale oficjalną datę jej utworzenia określa się rok 1218, gdy Alfons IX nadał placówce przywilej królewski. 
  • Dalsze miejsce zajmuje Uniwersytet w Cambridge, który powstał 1209 roku i jest drugim najstarszym uniwersytetem w Anglii. Uczelnia ta została założona przez profesorów i studentów, którzy opuścili Uniwersytet Oksfordzki. 
  • Za to najbardziej wiekowy uniwersytet w Anglii to Uniwersytet Oksfordzki, który jest uznawany za jednego z najlepszych i najbardziej prestiżowych uczelni na całym świecie. Dokładna data założenia jednak nie jest znana, ale dynamiczny rozwój instytucji jest określany na 1167 rok, natomiast pierwsze wykłady w Oxfordzie prowadzone już były w 1096 roku. 
  • Jednym z uniwersytetów mających najwięcej lat na karku jest też Uniwersytet Paryski, dokładna data powstania nie jest znana. 
  • Najstarszym uniwersytetem w Europie jest Uniwersytet Boloński, który powstał w 1088 roku. Pod koniec stulecia w Bolonii funkcjonowały dwie szkoły jedna dla studentów z Italii, natomiast druga dla przybyszów. 

Najstarszy polski uniwersytet

Opisując najstarsze uniwersytety w Europie, które funkcjonują do dzisiaj, nie sposób nie wspomnieć o najstarszym polskim uniwersytecie, czyli Uniwersytecie Jagiellońskim. Został on założony z fundacji Kazimierza III Wielkiego w 1364 roku w Krakowie. Był drugim uniwersytetem w środkowej Europie, po powstałym w 1348 roku Uniwersytecie w Pradze. Uniwersytet Jagielloński oficjalnie odnowiono w 1400 roku w Krakowie przez Władysława II Jagiełłę. W 1817 r. otrzymał nazwę „Jagielloński”. Obecnie uniwersytet Jagielloński znajduje się w ścisłej czołówce polskich uniwersytetów według rankingów uczelni funkcjonujących w całym kraju.

Artykuły z tej samej kategorii

Stracone nadzieje

Dlaczego powstanie listopadowe pozostawiło tak silny ślad w historii Polski? Opowieść o buncie, walce z nadużyciami i upadku, który...

Czerwona zorza – kilka słów o rewolucji październikowej.

Chłodny poranek w Petersburgu odmienił bieg historii. Jakie znaczenie miała i nadal ma dla całego świata rewolucja październikowa?

O nocach sierpniowych

Sierpniowe refleksje i emocje wokół rocznicy Powstania Warszawskiego. Czy powinniśmy zostawić dyskusje o jego sensie historykom, czy nauczyć się...