poprzedni artykułnastępny artykuł

Ekobudownictwo – konieczność czy moda?

W ostatnich latach można zaobserwować coraz popularniejszy trend, jakim jest ekologiczne budownictwo. Obecnie stosowane proekologiczne udogodnienia są już nie tylko domeną i prestiżowych inwestycji, lecz również przejawem świadomego podejścia deweloperów i prywatnych inwestorów do realizacji inwestycji budowlanych.

Czym jest ekobudownictwo?

Pod pojęciem tym rozumie się działalność człowieka związaną z projektowaniem oraz wznoszeniem budynków przy jednoczesnej trosce i dbałości o naturalne środowisko oraz racjonalnym gospodarowaniu surowcami we wszystkich fazach powstawania budynku. W praktyce oznacza to przede wszystkim wykorzystywanie energooszczędnych materiałów budowlanych, a także stosowanie odpowiednich technologii w zakresie tworzenia konstrukcji budynku. Przykładami naturalnych surowców niezbędnych do wznoszenia ekoobiektów są np. gips, glina.

Warto pamiętać o tym, że kwestia ekobudownictwa nie kończy się z chwilą powstania obiektu, ale dotyczy również jego wytrzymałości i możliwości recyklingu zastosowanych materiałów na wypadek rozbiórki. W ramach tej koncepcji mieści się także tzw. zielona architektura polegająca na zazielenianiu budynków oraz otaczających je terenów. Kluczowy jest w tym wypadku wybór lokalizacji, ponieważ budynek nie powinien zaburzać naturalnej panoramy i dobrze wpasowywać się w otoczenie.

koncept baner

Czy ekologiczne budownictwo jest nam potrzebne?

Przez tysiące lat ludzie wykształcili w sobie przekonanie, że zasoby naturalne są nieograniczone i mogą być swobodnie wykorzystywane. Koncepcja zielonego budownictwa powstała w latach 70. ubiegłego stulecia. Ówczesny kryzys energetyczny i coraz większe zanieczyszczenie środowiska sprawiły, że społeczeństwa wielu państw postanowiły znaleźć rozwiązania budowlane pozwalające oszczędzić energię i zadbać o naturalne środowisko.

Nadmierna emisja gazów takich jak CO2 i SO2 powoduje zmniejszanie się warstwy ozonowej i kwaśne deszcze, czego następstwem są negatywne zmiany klimatyczne. Ponadto maleją zasoby podstawowych surowców paliwowych, co przejawia się w wyższych kosztach ich wydobycia i dalszej dystrybucji.

Z najnowszego raportu World Green Building Council wynika, że do 2050 roku wszystkie budynki będą musiały być zeroemisyjne, tzn. że nie będzie można ich ogrzewać w taki sposób, aby gazy oraz produkty uboczne trafiały do atmosfery. Zapotrzebowanie na energię wzrośnie aż o 50%. Szacuje się, że obecnie budynki są odpowiedzialne za 39% globalnej emisji CO2 oraz 50% globalnego zużycia surowców. Z kolei aż 91% ludzi mieszka w miejscach, gdzie poziom zanieczyszczeń powietrza przekracza limity ustalone przez WHO.

Obiekty bezemisyjne, wykorzystujące energię odnawialną, uwzględniające potrzeby ludzkie i równocześnie chroniące środowisko to budownictwo przyszłości. Dlatego stworzenie takiego harmonijnego połączenia będzie nie lada wyzwaniem dla specjalistów z branży budowlanej.

Zobacz więcej artykułów Edyty Śpiewak

Ekorozwiązania w praktyce

Ekologiczne budownictwo wcale nie musi oponować wobec tradycyjnych rozwiązań. Istotnym atutem tego typu budownictwa jest zapewnienie mieszkańcom zdrowych warunków do życia. Dlatego coraz częściej z rozwiązań tych korzystają nie tylko podmioty komercyjne, lecz także prywatni inwestorzy.

Dzięki systemowi międzynarodowych certyfikatów, który w naszym kraju jest ewidencjonowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, można rozwiać wszelkie wątpliwości, czy w danym przypadku faktycznie mamy do czynienia z budownictwem ekologicznym. Obecnie w Polsce najczęściej są nadawane certyfikaty wielokryterialne budynków w systemach BREEAM, LEED, WELL Building Standard czy Zielony Dom.

Deweloperzy oraz prywatni inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zielone budownictwo to nie tylko moda na ochronę środowiska, ale także przyszłościowa inwestycja. Jednak aby ekologia stała się standardem w budownictwie, należy utożsamiać ją ze zdrowiem oraz oszczędnościami, a nie tylko z abstrakcyjną świadomością odpowiedzialności za stan planety.

Artykuły z tej samej kategorii

Ten tekst nie został napisany przez sztuczną inteligencję

Od kilku lat w środowisku innowatorów i startupów znaczną popularność zdobywały hasła związane ze sztuczną inteligencją. Odmieniana przez wszystkie przypadki AI stała się wręcz...

Sukces zawodowy w erze cyfrowej: jak zdobyć kluczowe kompetencje

W ostatnich latach bardzo dynamicznie wchodzimy w erę cyfrową. Proces przemian odbywa się jednak znacznie szybciej niż jakiekolwiek zmiany społeczne w historii...

Backup danych – jak skutecznie tworzyć kopie zapasowe?

Jedną z nieprzyjemnych rzeczy, które mogą przytrafić się każdemu użytkownikowi komputera, jest utrata danych. Może do niej dojść na wiele sposobów. Aby...