poprzedni artykułnastępny artykuł

Czego moglibyśmy się nauczyć od Hindusów?

Silna dyscyplina hinduskiej duchowości naznaczyła prapoczątki systemu edukacyjnego w Indiach. Uporządkowanie, ład i harmonia bezbłędnie wpasowały się w przepych i indyjską wielobarwność. Uczeni hinduscy od niepamiętnych czasów legitymowali się nienagannymi manierami i praktycznym podejściem do nauki. Zachęcali młodych do doskonalenia się i poszerzania zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznego doświadczenia.

Oświata na 6!

Placówki edukacyjne w Indiach stawiają bardzo wysokie wymogi rekrutacyjne swoim kandydatom. Indyjski rząd rokrocznie przeznacza znaczne sumy na dofinansowanie i rozwój oświaty. Zapewnianie dzieciom oraz młodzieży dostępu do bezpłatnej edukacji na niższych szczeblach ma się przyczyniać do rozbudzania w nich chęci podejmowania i kontynuowania nauki płatnej na wyższych szczeblach edukacji. Uczelnie państwowe ograniczają opłaty związane z podjęciem nauki, jedynie do zakupu podręczników oraz różnego rodzaju pomocy naukowych. Na uczelniach prywatnych dodatkowo niezbędne jest uiszczanie opłat z tytułu wpisania na listę kandydatów a także comiesięczne opłaty czesnego oraz zakup należytego mundurku szkoły. Edukacja w szkołach prywatnych w Indiach jest bardziej prestiżowa. Indie są azjatyckim krajem przodującym w zakresie poziomu nauczania. Kapłani hinduscy chętnie dofinansowują lokalne placówki czerpiąc z tego tytułu ulgi podatkowe.

1

Narodowy Program Edukacji Wspomaganej Technologiami Cyfrowymi

W Indiach dużą wagę przywiązuje się do nauk matematycznych. Najwięcej czasu poświęca się na naukę praktyczną, która w opozycji do teorii ma rozwijać najbardziej pożądane w życiu cechy. Chlubą Indii jest stworzona w latach 90. XX wieku specjalna platforma cyfrowa funkcjonująca pod nazwą Narodowego Programu Edukacji Wspomaganej Technologiami Cyfrowymi (ang. National Programme on Technology Enhanced Learning) w skrócie NPTEL. To rozwiązanie innowacyjne, usprawniające możliwości edukacyjne w Indiach. Platforma sprzyja także wyrównywaniu szans edukacyjnych między regionami. Umożliwia, bowiem edukację niepełnosprawnym studentom oraz tym, którzy pochodzą z prowincjonalnych terenów wiejskich. Cyfrowa platforma nadała nauce indyjskiej zupełnie nowy wymiar. Pozwala ona łączyć tak istotne w Indiach tradycyjne formy edukacji dając możliwość uczestnictwa w wykładach, sesjach plenarnych i debatach naukowych, równocześnie tworząc możliwość edukacji cyfrowej. Indyjska forma kształcenia „na odległość” stwarza możliwości edukacyjne dla wszystkich chętnych, niezależnie od ich miejsca zamieszkania oraz sytuacji życiowej. Taka platforma e-learningowa może okazać się także przełomowa w zakresie dokształcania oraz stałego poszerzania zakresu wiedzy w tych branżach, które nieustannie tego wymagają. Platforma e-learningowa to przejaw postępującego rozwoju nowoczesnych technologii. W dzisiejszych czasach cyfryzacja staje się coraz bardziej popularna. Podążanie za duchem czasu oraz wyznacznikami współczesnej rzeczywistości staje się, więc nieuniknione.

Hinduskie uwielbienie dla nauki może być inspirujące także dla nas, Europejczyków.

Wielowiekowe tradycje, zjednoczone rodziny i miłość do nauki implikowana od najmłodszych lat stanowi wielką siłę Indii. Okazuje się, bowiem, że hinduskie uwielbienie dla nauki może być inspirujące także dla nas, Europejczyków.


Złoty środek dla Twojej kariery!

Artykuły z tej samej kategorii

Czterodniowy tydzień pracy. Polacy pracują stosunkowo długo w porównaniu do mieszkańców krajów najbardziej rozwiniętych

W ostatnich latach coraz śmielej mówi się o ograniczaniu czasu pracy w najbardziej rozwiniętych krajach. Głównymi powodami jest podejście behawioralne do rynku pracy...

Dropshipping – jak zacząć na nim zarabiać?

Prowadzenie biznesu w branży e-commerce wydaje się być obecnie żyłą złota. Wielu przedsiębiorców przeraża jednak wizja dużych inwestycji w zakup towarów...

Idę albo nie idę – kilka słów o motywowaniu pracowników

Menadżerowie, dyrektorzy i przewodniczący nie mają łatwej pracy z perspektywy długofalowego zarządzania organizacjami. Poza potrzebą posiadania szerokiej wiedzy analitycznej, kompetencji przywódczych i umiejętności...