poprzedni artykułnastępny artykuł

Co po prawie?

Prawie każdy zna zawody takie jak sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat, notariusz czy komornik i to właśnie te zawody (wymagające ukończenia aplikacji) są pierwszymi skojarzeniami, które przychodzą do głowy, gdy myślimy o dalszej karierze absolwenta prawa. Jednak w istocie spektrum możliwości jest dużo większe. Kim zatem można zostać po studiach prawniczych?

DORADCA PODATKOWY

Praca doradcy podatkowego polega na udzielaniu klientom porad w kwestiach podatkowych, mających na celu optymalizację podatkową ich działalności. Doradca analizuje sytuację podatkową klientów, opracowuje strategie podatkowe, pomaga w przygotowywaniu dokumentów podatkowych i reprezentuje klientów przed organami podatkowymi. Śledzi także zmiany w przepisach podatkowych i informuje klientów o ich konsekwencjach. Aby zostać doradcą podatkowym konieczne jest ukończenie studiów wyższych, zdanie egzaminu na doradcę podatkowego i odbycie sześciomiesięcznej praktyki zawodowej.

RZECZNIK PATENTOWY

Rzecznik patentowy specjalizuje się w ochronie praw własności przemysłowej. Jego praca obejmuje doradztwo klientom w zakresie znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych, prowadzenie analiz i badań dotyczących unikalności wynalazków, sporządzanie dokumentacji, reprezentowanie klientów w postępowaniach przed urzędami patentowymi oraz w sporach sądowych. Rzecznik patentowy musi być biegły zarówno w dziedzinie prawa, jak i w zakresie wiedzy technicznej. Zanim uzyskamy wpis na listę rzeczników patentowych musimy ukończyć studia wyższe i odbyć 3-letnią aplikację, zakończoną egzaminami.

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Doradca restrukturyzacyjny zajmuje się wsparciem firm w trudnej sytuacji finansowej, pomagając im w restrukturyzacji oraz poprawie płynności finansowej. Obejmuje ona m.in. analizę sytuacji finansowej firmy, opracowywanie planów naprawczych, negocjacje z wierzycielami, zarządzanie zmianami oraz doradztwo w zakresie restrukturyzacji długów i przekształceń organizacyjnych, zastępstwo procesowe w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także dokonywać czynności jako syndyk, nadzorca i zarządca. Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest licencjonowany i aby móc go wykonywać należy mi.in. ukończyć studia wyższe, mieć minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa oraz zdać egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor ochrony danych (IOD) zajmuje się nadzorem nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w organizacjach. Jego obowiązki obejmują m.in. monitorowanie zgodności działań z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych, reagowanie na incydenty związane z danymi osobowymi oraz współpracę z organami nadzorczymi. Nie istnieje żaden szczególny egzamin, którego zdanie umożliwia zostanie IOD, natomiast przydatne mogą okazać się np. studia podyplomowe.

COMPLIANCE OFFICER

Compliance Officer (specjalista ds. zgodności) ma za zadanie zapewnianie zgodności działalności organizacji z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami etycznymi. Jego obowiązki obejmują monitorowanie, raportowanie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów, m.in. antykorupcyjnych, dot. ochrony danych osobowych czy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Niekiedy (zwłaszcza w dużych organizacjach i bankach) rozbija się stanowisko Compliance Officera na wiele bardziej szczegółowych stanowisk związanych z różnymi dziedzinami zgodności: specjalista ds. AML, specjalista ds. przeciwdziałaniu korupcji, specjalista ds. ESG (społecznej odpowiedzialności biznesu), specjalista ds. ochrony danych osobowych. Jest to zawód wymagający, oprócz oczywiście wiedzy z zakresu prawa, wielu miękkich kompetencji i rozumienia środowiska biznesowego.

MEDIATOR

Mediator to neutralna osoba trzecia, która pomaga stronom w rozwiązywaniu konfliktów i sporów poprzez mediację. Jego głównym celem jest ułatwienie dialogu między stronami oraz pomaganie im w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania się w (często wieloletni) proces sądowy. Mediator nie podejmuje decyzji ani nie narzuca rozstrzygnięcia, ale stara się wspierać strony w znalezieniu rozwiązania, które będzie dla nich obu satysfakcjonujące. Mediacja może dotyczyć różnorodnych spraw, takich jak konflikty rodzinne, sporów sąsiedzkich, czy też konflikty w miejscu pracy czy biznesowe. Zawód mediatora, oprócz wielu kompetencji miękkich wymaga m.in. ukończenia 26 r.ż. i posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji (np. nabytych podczas studiów podyplomowych lub szkoleń).

SZEREG MOŻLIWOŚCI

Tak naprawdę wymienione wyżej zawody to jedne z wielu, które może wykonywać absolwent prawa. Wiedza prawnicza przydaje się przecież również w branży ubezpieczeniowej, kadrach i płacach, na stanowiskach związanych z wykorzystaniem funduszy (np. unijnych) i dofinansowań, stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi, w windykacji,  w branży nieruchomości czy na różnych stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. Obeznanie w prawie nie zaszkodzi również dziennikarzowi, politykowi lub osobie pragnącej założyć własną firmę. Patrząc na tak duży wachlarz możliwości aż chciałoby się rzec, że po prawie możesz być kim chcesz – i nie byłoby to w dużej mierze stwierdzenie fałszywe.

Artykuły z tej samej kategorii

Narada służbowa – konieczność czy strata czasu?  

Jak efektywnie zorganizować spotkanie służbowe? 🤝 Jakie komplikacje mogą wystąpić podczas narad i jak skutecznie sobie z nimi radzić?...

O transplantacji słów kilka

Od pierwszych przeszczepów w historii minęło już ponad 100 lat. Sprawdź jakie są kluczowe zasady transplantacji, społeczne nastawienie, przepisy...

Jak odciążyć służbę zdrowia?

Rewolucja w służbie zdrowia? 💉👨‍⚕️ Przeczytaj artykuł o innowacyjnych zmianach w roli farmaceutów, które mogą odciążyć przeciążony system zdrowia....