poprzedni artykułnastępny artykuł

Chat GPT – rewolucja, która dotknie biznes i naukę!

Sztuczna inteligencja to obszar, który rozwija się w ostatnim czasie z niezwykle dynamicznie.  Już dziś wykorzystywana jest w wielu dziedzinach nauki i przemysłu, ale także w codziennym użytkowaniu, np. w telefonach komórkowych czy platformach społecznościowych. 

Jednym z najciekawszych, obiecujących, a na pewno najbardziej popularnych projektów w tej dziedzinie jest Chat GPT stworzony przez OpenAI – jeden z największych na świecie ośrodków badawczych zajmujących się sztuczną inteligencją.

Czym jest Chat GPT i technologia, dzięki której powstał?

Chat GPT opiera się na działaniu technologii Transformer, który jest w stanie prowadzić rozmowę z człowiekiem. Jest to rodzaj tzw. „chatbota”, który wykorzystuje zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, aby naśladować ludzkie zachowania, reakcje i sposoby myślenia.

Został stworzony dzięki technologii tzw. „głębokiego uczenia” polegającej na budowaniu sieci neuronowych podobnych do tych w ludzkim mózgu, zdolnych do uczenia się z dostępnych danych i dostosowywania swoich zachowań do określonych sytuacji. 

Sieci neuronowe to rodzaj algorytmów sztucznej inteligencji, które naśladują sposób działania ludzkiego mózgu. Dzięki temu, ChatGPT potrafi na podstawie analizy danych i wzorców wygenerować nowe, logiczne zdania.

W przypadku Chat GPT, budowanie sieci neuronowych i jej nauka odbywała się na podstawie ogromnej ilości danych pozyskanych z różnych źródeł, takich jak rozmowy użytkowników sieci, strony internetowe, fora dyskusyjne, czy też media społecznościowe. Dzięki temu Chat GPT jest w stanie naśladować ludzkie zachowania w niespotykanej dotychczas skali.

Aby ChatGPT działał poprawnie, potrzebuje ogromnej ilości danych. Na podstawie dostarczonych mu wzorców, potrafi generować dalszą część tekstu. Dzięki temu, ChatGPT jest w stanie naśladować styl i ton pisania, a nawet pisać teksty, które przypominają dzieła człowieka. 

Możliwości, które daje ChatGPT

ChatGPT to narzędzie przydatne w biznesie i nauce. Może pomóc w tworzeniu tekstów marketingowych, raportów i analiz, a nawet w prowadzeniu rozmów z klientami. Dzięki ChatGPT, przedsiębiorcy mogą zoptymalizować pracę copywriterów, a jednocześnie nie tracić na tych optymalizacjach jakości i skuteczności.

Ale nie tylko biznes może zyskać, chat GPT może być świetnym narzędziem wspierającym przy tworzeniu prac naukowych i artykułów, a także ułatwić przyswajanie wiedzy. Dzięki niemu, nauczyciele akademiccy mogą zapewnić studentom dodatkowe źródła informacji, a jednocześnie zaoszczędzić czas na przygotowywanie materiałów.

Na potwierdzenie tej tezy w ostatnim czasie rozwiązania zastosowane w ChatGPT zostaną zaimplementowane do narzędzi Microsoft takich jak Excel, Word czy PowerPoint, a wyszukiwarka Bing będzie odznaczać się wyższą skutecznością niż Google!

To może „wywrócić stoliczek” wyszukiwania informacji w Internecie. Dotychczas hegemonem, który posiadał ponad 95% wyszukiwania, jest Google. 

Szanse i zagrożenia, które niesie ze sobą Chat GPT

Chat GPT to narzędzie dające wiele możliwości i tworzące wiele szans na przyspieszenie rozwoju wielu dziedzin naukowych, biznesowych, czy nawet osobistych.

Jedną z największych szans wynikających z wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji jest zwiększenie wydajności i skuteczności. Narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą pomóc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów, automatyzacji procesów i poprawie jakości usług. Dzięki nim przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać nowe informacje i osiągnąć lepsze wyniki w swojej pracy.

Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji może również przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi. Już dziś w medycynie mogą algorytmy pomagają w diagnozowaniu chorób, projektowaniu leków, a w konsekwencji zapobieganiu chorobom. W przemyśle mogą pomóc w produkcji bezpieczniejszych i bardziej efektywnych urządzeń. W edukacji zaś pomóc w dostarczaniu lepszych materiałów i ulepszaniu procesu nauczania.

Jednak ma to również swoją mroczniejszą stronę.

Szerokie wykorzystywanie narzędzi sztucznej inteligencji niesie ze sobą również wiele zagrożeń. Najczęściej podnoszonym jest potencjalna redukcja lub utrata miejsc pracy. Automatyzacja i zastąpienie pracowników przez roboty lub algorytmy może prowadzić do wzrostu bezrobocia i nierówności społecznych.

Trzeba mieć jednak na względzie, że podobnie sprawy miały się przy wynalezieniu ciągników, lokomotyw parowych czy Internetu.

Inne, znacznie bardziej realnym zagrożeniem, to potencjalne naruszanie prywatności i bezpieczeństwa. Narzędzia sztucznej inteligencji są w stanie przetwarzać i analizować ogromne ilości danych, co może prowadzić do naruszenia prywatności użytkowników Internetu. Dodatkowo, narzędzia te mogą być wykorzystywane przez obce wywiady.

Wreszcie, istnieje również ryzyko uzależnienia się od narzędzi sztucznej inteligencji. Zbytnie poleganie na algorytmach i narzędziach może prowadzić do utraty umiejętności manualnych i pozbawienia ludzi możliwości podejmowania samodzielnych decyzji.

Podsumowanie

ChatGPT i inne narzędzia sztucznej inteligencji mają wiele zastosowań i mogą przynieść wiele korzyści dla biznesu i edukacji. Niemniej, ich wykorzystanie niesie ze sobą również wiele zagrożeń. Aby zagwarantować, że korzyści z wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji będą przeważać nad ich zagrożeniami, konieczna jest odpowiedzialne wykorzystywanie, monitorowanie, jak również edukowanie ludzi, że nie mogą traktować ChatGPT jako jedynego źródła wiedzy. 

Artykuły z tej samej kategorii

Ciemna strona smartfonów

Potrafisz wyobrazić sobie jeden dzień bez korzystania ze swojego smartfona? A może na samą myśl o braku połączenia ze...

Szanse w innowacjach. Narzędzia AI i no-code jako szansa na rozwój kariery zawodowej

Narzędzia AI i no-code jako szansa na rozwój kariery zawodowej. Sprawdź, jakie możliwości dają te nowe technologie, jakie mają...

Ten tekst nie został napisany przez sztuczną inteligencję

Od kilku lat w środowisku innowatorów i startupów znaczną popularność zdobywały hasła związane ze sztuczną inteligencją. Odmieniana przez wszystkie przypadki AI stała się wręcz...