poprzedni artykułnastępny artykuł

Jak napisać skuteczny biznesplan?

Planując rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, trzeba pamiętać, że sam pomysł na biznes to dopiero początek drogi. Warto przełożyć go na biznesplan, ponieważ brak konkretnego planu działania jest szybką i prostą drogą do biznesowej porażki. Skuteczny biznesplan to połowa sukcesu, ponieważ pozwala ocenić zarówno opłacalność, jak i wszelkie ryzyka związane z planowanym przedsięwzięciem.

Co to jest biznesplan?

Jest to plan biznesu (z ang. business plan) sporządzany przeważnie w formie dokumentu przez przyszłego przedsiębiorcę. Zawiera przyszłościową koncepcję rozwoju firmy oraz szczegółowe opisy krótko- i długoterminowych celów planowanego przedsięwzięcia. Biznesplan tworzy się zazwyczaj w fazie planowania podjęcia działalności gospodarczej bądź w celu poszerzenia profilu dotychczasowej działalności.

Głównym celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków, a stworzenie biznesplanu i jego konsekwentne realizowanie wspomaga ten proces. Często jego opracowanie jest wręcz konieczne. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przyszły przedsiębiorca ma zamiar ubiegać się w instytucji zewnętrznej (np. w Urzędzie Pracy) o dotację lub kredyt na założenie działalności gospodarczej.

Można powiedzieć, że dla przedsiębiorcy stworzenie biznesplanu jest tym samym, co napisanie CV przez osobę szukającą pracy.

Dlaczego warto stworzyć biznesplan?

Problemy mogą pojawić się przy faktycznym zarządzaniu firmą, kiedy konieczne będzie podejmowanie ważnych decyzji, które mogą nieść za sobą różne skutki. Wcześniej przygotowany biznesplan ułatwi ich podejmowanie.

Spisanie na papierze wszystkich pomysłów uporządkuje dotychczasowe informacje. Dzięki temu możliwe będzie spojrzenie na własny biznes z różnych perspektyw, a informacje te będą kluczowe przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu bądź zaniechaniu działalności.

Solidnie opracowany biznesplan ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza w początkowej fazie, dzięki jasno określonym celom oraz sposobach ich realizacji. Wiele świetnych pomysłów nie zostało wdrożonych w praktyce z powodu braku lub słabo przygotowanego biznesplanu, czego efektem była przedsiębiorcza klęska.

Co powinien zawierać biznesplan?

Nie istnieje idealny wzorzec, jednak można wskazać najważniejsze elementy biznesplanu, które znajdą zastosowanie w każdej branży. Biznesplan powinien być sporządzony w sposób przejrzysty, zrozumiały, wiarygodny oraz w oparciu o aktualne dane. Do jego najważniejszych elementów zalicza się:

  • streszczenie przedsięwzięcia – jest to skrócona wersja całego biznesplanu, która ma przekonać o sukcesie planowanego przedsięwzięcia;
  • opis działalności – precyzuje krótko- i długoterminowe cele, misję i wizję firmy, potrzebne zasoby i strukturę organizacyjną (np. podział obowiązków na różnych stanowiskach pracy);
  • opis oferowanych produktów lub usług – warto zwrócić uwagę na atrakcyjność względem konkurencji, gdyż wszelkie certyfikaty lub patenty podnoszą ich wartość;
  • analiza rynku i konkurencji – ma na celu zbadać konkurencję i rynek, na którym będzie działać firma;
  • zarządzanie kadrą pracowniczą – decydując się na zatrudnienie pracowników, należy opisać ich kwalifikacje, kompetencje, zakres obowiązków, zajmowane stanowiska, system płacowy/motywacyjny;
  • przedmiot finansowania – dotyczy zakresu i wyceny elementów inwestycji, zaplecza technicznego i możliwych źródeł finansowania inwestycji;
  • analiza SWOT – umożliwia określenie pozycji rynkowej firmy, wskazując na jej mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia płynące z otoczenia;
  • strategia marketingowa – wskazuje zamiary firmy w zakresie marketingu, np. plan sprzedaży, metody produkcji czy dane o wyposażeniu firmy;
  • plan finansowy – zawiera zestawienie przychodów i kosztów, prognozę finansową w postaci rachunku zysków i strat, bilans mierzący rozwój firmy w danym czasie oraz rachunek przepływu gotówki.

Wymienione wyżej elementy biznesplanu to podstawa. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby je bardziej rozbudować.

Dropshipping – jak zacząć? Czytaj w Magazynie Koncept

Artykuły z tej samej kategorii

Jak nakarmić wilka i mieć owce w całości?

O dylemacie mieszkaniowym, spekulacji i jej wpływie społecznym. Temat nieruchomości pobudza zmysły opinii publicznej już kolejne miesiące, rodząc przy tym skrajne...

Ekologiczne trendy w e-commerce

Zielona rewolucja w e-commerce! 🌍🛍️ Jak branża przystosowuje się do zmieniających się oczekiwań społeczeństwa i staje się bardziej zrównoważona?...

Co z tymi nieruchomościami? Obecna sytuacja na rynku.

Jak wygląda obecny stan rynku mieszkaniowego? Sprawdź istotne trendy oraz wyzwania i przekonaj się, jakie zmiany czekają nas w...