poprzedni artykułnastępny artykuł
Analiza SWOT - Magazyn Koncept

Analiza SWOT – jak wykorzystać mocne i słabe strony Twojego biznesu?

W latach 50. i 60. XX wieku naukowcy oraz konsultanci biznesowi pracujący wówczas w Harvard Business School opracowali główne założenia analizy SWOT. Pozwala ona ocenić potencjał biznesowy, konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz zaplanować jego rozwój w stale zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Analiza SWOT do dziś jest najprostszą i zarazem najpopularniejszą metodą analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Istota analizy SWOT

Jej ogromną zaletą jest uniwersalność. Świetnie sprawdzi się zarówno przy tworzeniu małego lokalnego biznesu, jak planowaniu fuzji dwóch wielkich przedsiębiorstw. Aby dokonać takiej analizy, nie trzeba mieć szczególnych umiejętności analitycznych lub specjalistycznej wiedzy. Tak naprawdę wystarczy jedynie obiektywne, trzeźwe i zdystansowane spojrzenie na planowane przedsięwzięcie.

Ponadto konieczne jest zidentyfikowanie segmentu rynku, na który zamierza się wejść, oraz sprawdzenie aktualnych przepisów prawnych. Dzięki swojej elastyczności analiza SWOT może być wykorzystywana nie tylko w biznesie, lecz w różnych obszarach funkcjonowania człowieka, np. przy podejmowaniu decyzji o prywatnych inwestycjach.

Kiedy warto zastosować analizę SWOT?

Początkujący przedsiębiorca często jest przekonany, że skrupulatnie dokonał analizy swojego pomysłu, możliwości oraz że nic nie umknęło jego uwadze, dlatego jakakolwiek dodatkowa analiza jest zbędna. Nic bardziej mylnego!

Jeśli biznes jest w fazie początkowej, to analiza SWOT będzie idealna do stworzenia biznesplanu, podsumowania posiadanej wiedzy i obserwacji, podjęcia strategicznego myślenia czy skoncentrowania się na czynnikach, które najbardziej rzutują na sukces przedsięwzięcia.

Dodatkowo analiza ta jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które już od dawna funkcjonują na rynku. Dzięki niej mogą one np. zaplanować zmianę wybranych obszarów działalności, zmodyfikować strategię, a nawet odkryć nowe ścieżki rozwoju.

4 obszary analizy SWOT

Nazwa SWOT jest skrótowcem od czterech angielskich słów:

  • S (Strengths) – mocne strony,
  • W (Weaknesses) – słabe strony,
  • O (Opportunities) – szanse,
  • T (Threats) – zagrożenia.


Słowa te określają cechy przedsiębiorstwa, a także otoczenia, w którym ono funkcjonuje. SWOT pozwala wskazać pozytywne i negatywne wewnętrzne cechy danego projektu lub przedsiębiorstwa oraz dostrzec zewnętrzne czynniki, które mogą pomóc albo zaszkodzić w realizacji przedsięwzięcia. Dokonując łączenia powyższych składowych, powstaje makieta przedstawiająca zarówno czynniki dodatnie, jak i ujemne, niezależne od przedsiębiorstwa. W celu lepszego zrozumienia warto przeanalizować każde z nich.


Mocne strony dotyczą pozytywnych czynników wewnętrznych, czyli takich, dzięki którym dane przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle innych. Są to atuty, które stanowią o wewnętrznej sile firmy, np. wykwalifikowana kadra pracownicza, uznanie klientów czy własna technologia.


Słabe strony zaliczane są do negatywnych czynników wewnętrznych. Są to rzeczywiste wady przedsiębiorstwa, które hamują jego rozwój, np. przestarzałe maszyny, brak dostępu do nowych technologii lub słaba rozpoznawalność marki.

Szanse to pozytywne zewnętrzne procesy oraz zjawiska, które przedsiębiorstwo może wykorzystać w celu ekspansji swojej działalności, np. znalezienie i zapełnienie luki rynkowej na dane towary lub usługi czy też otwarcie nowego rynku.


Zagrożenia to z kolei negatywne zewnętrzne procesy i zjawiska, które mogą blokować rozwój przedsiębiorstwa i mieć szkodliwy wpływ na podejmowane przez nie działania, np. zwiększenie podatków albo polityka cenowa konkurencji.

Warto pamiętać o tym, że analiza SWOT różni się w zależności od branży. Czasami mocna cecha danego przedsiębiorstwa może być wręcz szkodliwa dla innego. Przykładowo, komik prowadzący swój kanał na YouTubie będzie świetną siłą napędową dla firm z branży twórczej. Ale niekoniecznie sprawdzi się on np. w branży finansowej, która kojarzy się z powagą, ekspercką wiedzą, profesjonalizmem i zaufaniem.

Artykuły z tej samej kategorii

Karol Chojnacki – próbowanie swoich umiejętności w wielu branżach

Przedsiębiorczość to w obecnych czasach kluczowa cecha. Doskonale wie o tym Karol Chojnacki, który mimo swojego młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów biznesowych....

Oskar Górecki – młody przedsiębiorca na rynku nieruchomości komercyjnych

Oskar Górecki udowadnia, że już w trakcie studiowania z powodzeniem można zacząć budować własną markę i założyć dobrze prosperującą działalność biznesową. Od kilku lat...

Komunikacja marek w obliczu wojny – firmy, które nie wycofały się z Rosji i te które to zrobiły

Na własnych oczach przekonujemy się, jak ważna jest komunikacja kryzysowa marek. 24.02.2022 Władimir Putin nakazał swoim wojskom atak na Ukrainę z wody,...