poprzedni artykułnastępny artykuł

​Studencie, łap stypendium!

Przed tymi, którzy postanawiają zainwestować w swój naukowy i społeczny rozwój, już po krótkim czasie pojawia się perspektywa dochodu umożliwiającego utrzymanie się na studiach – to stypendia. Można je podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza ma charakter przede wszystkim naukowy, w związku z mogą na nią liczyć studenci wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Druga z kolei opiera się na kryterium socjalnym, dzięki któremu na studia mogą zdecydować się osoby z niezamożnych rodzin, które na finansowane wsparcie w związku z nieprzekraczaniem ustalonego progu dochodowego mogą liczyć już od pierwszego roku studiów. W 2018 roku przyznawaniem stypendiów zajmowało się aż 374 instytucji, wśród których główną rolę odgrywały samorządy, organizacje pozarządowe i firmy. W całym kraju zrealizowano niemalże 500 programów stypendialnych, wśród których wyróżnić można programy o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym, socjalnym oraz łączonym. Na większość z nich można trafić szczególnie podczas tzw. sezonu stypendialnego. Takim terminem nazywany jest okres pomiędzy czerwcem a wrześniem, w którym (z racji przerwy wakacyjnej) prowadzony jest nabór do większości programów.

Dla każdego coś dobrego

Niektóre z fundacji zajmujących się przyznawaniem stypendiów o charakterze socjalnym ze względu na statut i misję, której realizacją się zajmują, decydują się na wskazanie dodatkowych kryteriów, które musi spełniać kandydat. Dzięki temu ze znacznie większym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że grupa osób zrzeszona wokół tej instytucji reprezentuje podobne wartości i współuczestniczy w budowaniu społeczności charakteryzującej się określonymi cechami. Przykładem tego typu organizacji jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, nazywana Żywym Pomnikiem Jana Pawła II. Świadczy ona pomoc zarówno wierzącym uczniom, jak i studentom, spełniającym określone kryteria socjalne oraz naukowe.

Specjaliści od nowych technologii

Dzięki Funduszowi Stypendialnemu Grupy Pracuj o wsparcie na studiach wyższych mogą starać się osoby, które pochodzą z niezamożnych środowisk, były zaangażowane społecznie np. w wolontariat i pragną rozpocząć kształcenie na wydziałach związanych z nowymi technologiami lub informatyką

Zbliżone założenia przyświecają fundatorom stypendiów akademickich „Prymusi”. W tym przypadku adresatem, do którego kieruje program Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, jest szczególnie uzdolniona młodzież odnosząca sukcesy w ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiadach i konkursach naukowych związanych z przedmiotami o charakterze technicznym lub technologicznym..

Programy stypendialne to nie tylko pieniądze pozwalające utrzymać się na studiach, ale przede wszystkim ludzie, którzy czuwają nie tylko nad procesem rekrutacji, ale także nawiązują kontakt z osobami objętymi wsparciem, służą radą oraz dobrym słowem m.in. podczas uroczystych gali oraz spotkań okolicznościowych. Janina i Jan Putkowie, których zamiłowanie do piekarniczego fachu zaowocowało powstaniem jednej z najbardziej znanych – nie tylko na terenie Warszawy – piekarni i cukierni Putka, są przykładem ludzi, którzy postanowili podzielić się dobrem z innymi. W 2011 roku piekarniczo-cukiernicza rodzina zdecydowała się uruchomić Fundusz Stypendialny „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka. Ich misją jest umożliwienie podjęcia studiów tym, którzy z powodu niskich dochodów nie mogliby sobie na to pozwolić.

Gdzie ich szukać?

Nieocenioną pomoc stanowi jednakże portal www.mojestypendium.pl. To właśnie tam, dzięki szczegółowej wyszukiwarce możemy sprawdzić, który nabór właśnie ruszył, a na który będziemy musieli poczekać jeszcze co najmniej pół roku. Warto pamiętać także o tym, że korzystanie z kilku funduszy stypendialnych, zwłaszcza z przypadku trudnej sytuacji materialnej, jest nie tylko niezabronione, ale wręcz wskazane.

Artykuły z tej samej kategorii

Niewidzialna ręka rynku – czy nadal działa?

Podejmując dyskusje na tematy gospodarcze lub polityczne, coraz częściej można spotkać się z teorią tzw. niewidzialnej ręki rynku. Jakie faktycznie jest...

Czy Ukraińcy zabiorą pracę Polakom? – rynek pracy w Polsce a wojna w Ukrainie

Czy zabraknie pracy dla Polaków? W ciągu zaledwie trzech tygodni od wybuchu wojny na Ukrainie do naszego kraju przybyło prawie dwa miliony uchodźców. Co dalej?...

Kryzys walutowy w obliczu wojny

Czy grozi nam kryzys walutowy? Gdy wybucha wojna, wszystkie inne sprawy schodzą na dalszy plan. Warto przyjrzeć się temu, jak obecna wojna...