poprzedni artykułnastępny artykuł

​Pracowici, oszczędni i żyjący skromnie – Polscy Studenci 2018

Jak wynika z danych raportu, aż 65% badanych osób w wieku 20-24 lata w Polsce, jako powód założenia konta bankowego wskazuje rozpoczęcie pracy zarobkowej. Cieszy fakt, że pomimo niewysokich w skali Europy dochodów, polscy studenci starają się również odkładać pieniądze w bankach. Zarówno młodsi (20-24 lata), jak i starsi (25-32 lata), najchętniej oszczędzają na podróże – odpowiednio 67% i 65% wskazań.

Blisko co czwarty student w Polsce wybiera zarządzanie, prawo i administrację. Kierunki te są najbardziej popularne w Chorwacji i na Litwie, gdzie niemalże co trzeci studiujący zgłębia tą dziedzinę nauki. Drugim pod względem popularności w Polsce jest kierunek inżynierski, na wybór którego decyduje co piąty student – najwięcej bo 25 proc. studiujących inżynierów jest w Portugalii. Biorąc pod uwagę demografię w naszym kraju za niepokojący można uznać fakt niskiego zainteresowania kierunkami medycznymi (9%).

Autorzy raportu wskazują, że polscy studenci nie muszą się wstydzić pod względem znajomości języków obcych – ponad połowa z nich zna co najmniej jeden język obcy (54 %), a dwa (14%). Liderami również pod tym względem są młodzi mieszkańcy Szwajcarii, w której jednak obowiązuje kilka języków urzędowych (znajomość dwóch językowych obcych deklaruje 46%, a trzech 30%).

Blisko 80% studentów w Polsce przeznacza na wynajem mieszkania lub pokoju nie więcej niż 1000 złotych miesięcznie a blisko 35 % nich mieści się w kwocie pomiędzy 250 a 500 złotych. Jednocześnie, najwięcej bo 35% badanych dzieli mieszkanie z 
2 współlokatorami, a niewiele mniej (33%) z 1 współlokatorem. Co piąty student (22%) mieszka na co dzień z trójką osób, a pozostałe 10% może już liczyć na znacznie liczniejsze towarzystwo po powrocie z wykładów.

Polscy studenci nie unikają również zaciągania zobowiązań finansowych. Niestety, w ciągu roku przybyło o 15% osób w wieku 18-24 lat, które mają problem z uregulowaniem swoich zaległości. Łączna ich kwota wzrosła z blisko 726 mln zł do ponad 871 mln zł.

Jak wskazuje Związek Banków Polskich, te dane po raz kolejny potwierdzają znaczenie edukacji finansowej polskich uczniów i studentów. Ważne jest aby obok edukacji nieformalnej, realizowanej zarówno przez pojedyncze instytucji finansowe, jak i w ramach sektorowych inicjatyw jak chociażby Program „Bankowcy dla Edukacji” powołany z inicjatywy Związku Banków Polskich, ten obszar tematyczny był również zagospodarowany w procesie edukacji formalnej.

Zwłaszcza, że jak wynika z raportu jeżeli chodzi o zagadnienia związane z finansami to największy niedostatek wiedzy, osoby w wieku 18-29 lat odczuwają w stosunku do tematyki emerytur (49%) oraz kredytów i pożyczek (46%), a także systemu podatkowego (40%).

ZBP przywołuje również dane, z których wynika, że w ciągu minionych 15 lat liczba studentów w Polsce zmniejszyła się o 662 tys., a na uczelniach w ubiegłym roku uczyło się o ponad 1/3 mniej studentów w porównaniu z rekordowym rokiem 2006 gdy liczba ta osiągnęła poziom 1 953 tys. Można więc powiedzieć, że pod tym względem wróciliśmy do ubiegłego wieku, a dokładnie do roku 1999 kiedy liczba studentów wynosiła nieco ponad 1,2 mln osób.

Więcej informacji: Związek Banków Polskich

Artykuły z tej samej kategorii

Co nas czeka w 2023 roku? Komentarz ekonomiczny.

„Oby kończący się rok był gorszy od nadchodzącego” – takie życzenia były popularne wśród wielu ludzi w Nowym Roku 2023.  Przemijanie...

Czy Polska może zbankrutować?

Szereg negatywnych wiadomości gospodarczych dociera do nas z szeroko rozumianego mainstreamu coraz szerszym strumieniem. Media prześcigają się w wiadomościach o kryzysie gospodarczym, szalejącej...

Masz już parę lat, czujesz, w co się gra. Pokolenie Z na rynku pracy

Następnym pokoleniem młodych Polaków, który właśnie wchodzi na rynek pracy, to osoby urodzone między 1998 a 2010 rokiem. To pokolenie charakteryzuje się bardzo wysoką...